ไทยเวียตเจ็ทร่วมกับทัวร์ลัดฟ้า เปิดตัวบริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – โอกินาว่า เริ่ม 16 มี.ค. 66 นี้

(กรุงเทพฯ, 10 กุมภาพ

Read more

เกาะอิชิงากิ (Ishigaki Island) แดนสวรรค์แห่งทะเลใต้

โอกินาวา (Okinawa) แ

Read more