ไหว้พระ 6 วัด บนเกาะสมุย

เรือ่งและรูปโดยทีมงา

Read more

ศาลเจ้าพ่อกวนอู – สมุย สุราษฎร์ธานี

เรื่องและรูปโดยทีมงา

Read more

วัดศิลางู (วัดราชธรรมาราม พระธาตุเจดีย์ศิลางู)

เรื่องและภาพโดยทีมงา

Read more