ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)

Story & Photo by Vacationist Team

ปราสาทมัตสึโมโตะ อยู่ที่เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) จังหวัดนางาโนะ (Nagano) เป็นปราสาทที่ยังมีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดมีอายุยาวนานเป็นอันดับ 2 ของประเทศญี่ปุ่น

อาคารของปราสาทสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนปราสาทอื่นๆ ตรงที่ผนังของปราสาทมีสีดำและมีอาคาร 3 ชั้น ที่ตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตัวปราสาทคล้ายเป็นส่วนปีก

ทำให้ถูกเรียกว่า ปราสาทฟุกาชิ (Fukashi Castle) หรือปราสาทอีกา (Crow Castle) นอกจากนั้นยังเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นบนที่ราบต่างจากปราสาทอื่นๆ ของญี่ปุ่นที่มักจะสร้างบนที่สูงอย่างเนินเขา ทำให้เราสามารถเก็บภาพสะพานสีแดงคู่กับตัวปราสาทได้อย่างสวยงาม

ปราสาทสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1593 โดยขุนนางในตระกูลอิชิกาว่า เพื่อใช้เป็นสถานที่หลบภัยและวางแผนการสู้รบ โดยมีกำแพงสูงใหญ่และคูน้ำล้อมรอบปราสาทต่อมาป้อมปราสาทได้ถูกกองทัพทาเคดะยึดครองไปได้ และตกเป็นของโทกุงาวะ อิเอยะสุ

เมื่อผ่านประตูทางเข้ามา จะเห็นปราสาทมัตสึโมโตะตั้งโดดเด่นอยู่ข้างหน้า ปราสาทมัตสึโมโตะสามารถเข้าไปชมด้านในได้ แต่จะต้องถอดรองเท้าใส่ถุงหิ้วที่ทางเจ้าหน้าที่ของทางปราสาทเตรียมไว้

จะเห็นมีการปรับปรุงและซ่อมแซมอยู่บ้าง เพื่อความสมบูรณ์ของตัวปราสาท เราจะเห็นเสาไม้สองต้นที่มีอายุกว่า 420 ปี ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของปราสาท

ตัวปราสาทมีทั้งหมด 6 ชั้น แต่หากมองจากภายนอกจะมีแค่ 5 ชั้น เพราะชั้นที่ 3 จะไม่มีหน้าต่าง เพื่อใช้ลอบโจมตีศัตรู

ในการขึ้นไปดูแต่ละชั้นจะมีบันไดให้เดินขึ้นไป ซึ่งค่อนข้างชันและลื่นต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่อนุญาติให้ถ่ายรูประหว่างเดินขึ้นลงบันได เนื่องจากอันตรายและทำให้เสียเวลาคนที่ต่อแถวขึ้นลงบันไดด้วย

ในแต่ละชั้น จะมีตู้จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องยุทโธปกรณ์

ชุดเกราะซามูไรในสมัยก่อน ที่ใช้ทำสงครามให้ท่องเที่ยวได้ชม

ด้วยทำเลที่สวยงาม มีแม่น้ำล้อมรอบ เมื่อขึ้นมาด้านบนสุดของปราสาทเราจะมองเห็นวิวของเมืองมัตสึโมโตะได้ในมุมกว้างไกล มีฉากหลังเป็นเทือกเขาที่สวยงาม

เมื่อย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิ จะยิ่งงามเด่นท่ามกลางดอกซากุระบานเบ่งไปทั่วบริเวณตัวปราสาท

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0