การบินไทยเปิดรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รองรับอุตสาหกรรมการบินเติบโต

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อายุไม่เกิน 30 ปี (ไม่เกิดก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2537) เพื่อร่วมเป็นพลังในการให้บริการระดับโลก และส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบาย พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขยายขนาดฝูงบินของบริษัทฯ เพื่อให้เพียงพอต่อแผนเส้นทางบิน จำนวนเที่ยวบิน และความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น            อย่างรวดเร็ว โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและขั้นตอนการสมัครผ่านทาง https://career.thaiairways.com/ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสมัครได้ระหว่างวันที่ 17-28 มิถุนายน 2567

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0