ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Jingu)

เรื่องและรูปโดยทีมงาน Vacationist

ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Jingu) ศาลเจ้าแห่งแรกของญี่ปุ่น เป็นศาลเจ้าชินโตที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี อยู่ท่ามกลางป่าสนที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ในเมืองอิเสะชิมะในจังหวัดมิเอะ สร้างขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อนคริสตกาลหรือตรงกับ พ.ศ. 539 ถือเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุด ตามความเชื่อโบราณศาลเจ้าอิเสะ เป็นที่สถิตย์ของเทพีแห่งพระอาทิตย์อะมะเทระสุ (Amaterasu)

ศาลเจ้าอิเสะ มีข้อห้ามที่ทำอย่างเคร่งครัด ไม่อนุญาติให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้นเมื่อเข้าไปด้านใน ดังนั้นถ่ายได้แค่ส่วนด้านนอกเท่านั้น

เชื่อกันว่าเทพีแห่งพระอาทิตย์อะมะเทระสุ เป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์ญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่น จึงถือเป็นเทพที่คนญี่ปุ่นให้ความเคารพยกย่องสูงสุด และเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของสถานที่แห่งนี้  ในทุกๆ 20 ปีจะมีการบูรณะศาลเจ้าโดยให้ทุกอย่างยังคงแบบเดิมไว้มากที่สุด ถือเป็นการถ่ายทอดทั้งความรู้และทักษะของช่างฝีมือรุ่นเดิมให้กับช่างฝีมือรุ่นใหม่ ตำแหน่งของศาลเจ้าจะขยับทุก 20 ปี คือจะมีที่ 2 แปลง 20 ปีแรกจะใช้แปลงหนึ่งและอีก 20 ปีถัดไปจะใช้อีกแปลงหนึ่งสลับกันไป โดยผู้คนที่มาสักการะก็สามารถมาได้ทุกวันเวลา ทุกครั้งที่มาก็จะเจอศาลเจ้าในสภาพที่สมบูรณ์ ว่ากันว่ายุคเอโดะชาวญี่ปุ่นจำนวน 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดจะเดินทางมาสักการะศาลเจ้าอิเสะ ความเชื่อและศรัทธาที่มีต่อศาลเจ้าแห่งนี้มีมาจนถึงปัจจุบันเลย

ซึ่งศาลเจ้า อิเสะ (Ise Jingu) ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ศาลเจ้านอก (Geku) และ ศาลเจ้าใน (Naiku)

 ศาลเจ้าชั้นนอก หรือ เกะคู (Geku) คือ ศาลเจ้าโทะโยเคะได (Toyokedai jingu Shrine) ได้บรรยากาศเหมือนเดินสู่อ้อมกอดแห่งเทพเจ้า ซึ่งเป็นที่สถิตหลักขององค์ โทยูเคะ เทพเจ้าแห่งเกษตรกรรม

ศาลเจ้าใน หรือ ไนคู (Naiku) คือ ศาลเจ้าโคไต (Kotai Jingu Shrine) กล่าวกันว่าเมื่อข้ามพ้นสะพานอุจิยาว 100 เมตร เหนือแม่น้ำอิซูสุไปจะถูกห้อมล้อมไว้ด้วยบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการปกป้องจากอำนาจแห่งดวงอาทิตย์ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าโบราณ สามารถสักการะเทพเจ้าอามาเทราซุ (Amaterasu) ผู้เป็นต้นตระกูลของจักรพรรดิ

ชาวญี่ปุ่นว่ากันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้มาสักการะที่ศาลเจ้าแห่งนี้

ค่าเข้าชม: เข้าชมฟรี
การเดินทาง
– ศาลเจ้าส่วนนอก : เดิน 5-7 นาที จาก สถานี JR/Kintetsu Iseshi  และประมาณ 10 นาทีถ้ามาจากสถานี Kintetsu Ujiyamada
– ศาลเจ้าส่วนใน : เดินหลายกิโลเมตรจากศาลเจ้าด้านนอก หรือสามารถนั่งรถบัสเข้าไปได้

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0