หมู่บ้านมรดกโลก โกคายามะ (Gokayama World Heritage Site) -หมู่บ้านไอโนะคุระ(Ainokura)

โกคายามะ (Gokayama) ตั้งอยู่สุดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโทยามะ (Toyama) มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี 1995 โดยหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบ้านที่มีโครงสร้างแบบกัสโชสึคุริ (Gassho-Zukuri)

หลังคาบ้านที่มุงด้วยหญ้าทำให้มีความลาดเอียงถึง 60 องศา จนมีลักษณะที่ดูคล้ายประกบฝ่ามือเข้าด้วยกัน เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา การสร้างหลังคาแบบนี้จะช่วยให้หิมะที่ทับถมบนหลังคาไหลลงมาได้ง่าย

ที่มาของชื่อโกคายามะมาจาก 5 เนินเขาที่ตั้งอยู่ท่ามกลางแม่น้ำโชนั้นเอง และหมู่บ้านโกะคะยะมะ (Gokayama) ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ขึ้นแท่นเป็นหมู่บ้านมรดกโลกเช่นกัน โดยหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมู่บ้านไอโนะคุระ(Ainokura) หมู่บ้านสุงานุมะ (Suganuma) และ หมู่บ้านอิวะเซะเคะ (Iwaseke) เป็น 3 หมู่บ้าน ที่ได้รับการโหวตว่า เป็นหมู่บ้านที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดในโกคายามะ และในช่วงฤดูหนาว ทุกช่วงต้นปี เมื่อหิมะปกคลุมทั้งหมู่บ้านเป็นสีขาว เฉกเช่นเดียวกับหมู่บ้านชิระคะวะโกะ จะมีการจัดงานเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ที่มีชื่อเรียกว่า Gokayama Yuki Akari เป็นประจำทุกปี

เรามีโอกาสได้ไปเที่ยวหมู่บ้านไอโนะคุระ(Ainokura) ซึ่งมีบ้านแบบกัสโชสึคุริ (Gassho-Zukuri) ประมาณ 20 หลัง

ภายในหมู่บ้านบริการที่พักสไตล์ญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอาอิโนคุระ และศูนย์การเรียนรู้ เช่น การทำโกคายามะวาชิ (Gokayama Washi) กระดาษวาชิที่เปิดให้เราสามารถทดลองทำได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาไม่นาน ก็ได้ของที่ระลึกฝีมือตนเองกลับไปเป็นที่ประทับใจไม่ใช่น้อย

ชุดแต่งงานสีขาวที่เห็นทำจากกระดาษ

บ้านบางหลังก็ปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงอุปกรณ์การทำงาน ภาพถ่ายของหมู่บ้านในช่วงเวลาต่างๆ ที่ในอดีตและปัจจุบัน

และมีการจัดแสดงเพลงพื้นบ้าน เพราะโกคายามะ ถูกเรียกได้ว่าเป็น คลังสมบัติของเพลงพื้นบ้าน

ซึ่งมี 2 เพลงตัวแทน คือ “Kokiriko” “Mugiyabushi” ถูกระบุให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่ไม่มีรูปร่าง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเพลงที่ยังคงมีชีวิตอยู่ เช่น “Gokayama Oiwakeyabushi” “Toichinsa” เป็นต้น

คุณยังจะได้เห็น เครื่องดนตรี Sasara นี้ทำมาจากไม้เล็กๆ ร้อยชิ้นนำมาร้อยรวมกันที่เหมาะจะซื้อเป็นของที่ระลึกที่นิยมของที่นี่อีกด้วย

เราเคยพักที่ homestay ที่นี่ 1 คืน สำหรับ้านที่เราไปพักชื่อว่า Choyomon มีที่พักพร้อมอาหารเย็นและอาหารเช้า สุดอร่อย ให้บริการ

การเดินทาง
– เราสามารถเดินทางโดยรถไฟมาลงที่ สถานีเจอาร์ทะกะโอกะ (JR Tokaoka) หรือชินทะกะโอกะ (Shin Tokaoka)ให้บริการเป็นศูนย์กลางของบริเวณนี้ สำหรับสถานีชินทะกะโอกะ นั่งรถบัสสายมรดกโลกสำหรับการเดินทางตรงไปยังโกคายามะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง จากสถานีทะกะโอกะ นั่งรถไฟสายโจฮามะไปยังสถานีโจฮานะ (50 นาที) และนั่งรถบัสอีก 25 นาทีไปยังโกะคะยะมะ
– ฤดูหนาวจะมีรถบัสที่แล่นโดยตรงจากสถานี JR Takaoka – Gokayama โดยใช้เวลาเพียง 1ชั่วโมง

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0