เส้นทางอุโมงค์เก้าโค้ง (Tunnel of Nine Turns)

เส้นทางอุโมงค์เก้าโค้ง (Tunnel of Nine Turns) เป็นส่วนที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของ Taroko Gorge (ช่องเขาไท่หลู่เก๋อ) ในอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ Taroko National Park (คำว่า ไท่หลู่เก๋อ เป็นชื่อชนเผ่าพื้นเมืองที่อพยพจากตอนกลางของไต้หวัน มาตั้งรกรากที่นี่) ที่เมืองฮวาเหลียน (Hualien) ไต้หวัน

ไฮไลต์ของที่นี่คือทางเดินที่ตัดทะลุแนวเขาระยะทางประมาณ 700 เมตร

ใช้เวลาเดินประมาณ 30 นาที ระหว่างทางจะเห็นลำน้ำสีเทอร์คอยซ์ไหลผ่านช่องเขาหินอ่อน

ลวดลายเส้นสายของหินอ่อนตัดกับสีน้ำเทอร์คอยซ์ ช่างเป็นภาพที่ตรึงจิต ชนิดตาค้างกันไปทั้งกลุ่ม (ถ้าเป็นช่วงฝนตกน้ำจะเป็นสีขุ่น)

เดินมาสุดทางจะมีอักษรจีนบริเวณผนังเขา คือ “Coiled dragon of the nine turns” มีความหมายว่า “มังกรขดเก้ารอบ” เพราะเส้นทางเดินโค้งไปมาเหมือนมังกรขดตัวเก้าโค้ง

ใช้เวลาเดินและเก็บภาพที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง และก็ทึ่งกับผู้ที่สร้างเส้นทางนี้ ให้เราได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติ

ซึ่งในส่วนของอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ จะมีที่เที่ยวมากมายจากที่เราได้ไปมา ทั้ง เทียนเสียง (Tien-Hsiang) มีทั้งเจดีย์เทียนเฟิิง วัดเสียงเต๋อ ฯลฯ ทั้งเส้นทางธรรมชาติไป๋หยาง (Baiyang Trail) ทางเดินเลียบลำธารยาวกว่า 2 กม. ผ่านอุโมงค์ทะลุเขาอีก 450 ม. เส้นทางธรรมชาติ

ผานางแอ่น (Swallow Grotto Trial) เดินชิลๆ 1 กม. ระหว่างเดินผ่านหุบเขาจะเป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นบ้านและนกนางแอ่นแปซิฟิก หรือเรียกอีกชื่อว่า หุบเขาเสียงนางแอ่น และยังมีอีกหลายเส้นทางธรรมชาติในอุทยานฯ นี้

ขอขอบคุณการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0