วัดมหาธาตุ – อยุธยา

วัดมหาธาตุ คือ วัดที่มีเศียรพระพุทธรูปอยู่ในรากไม้ นั่นไง ถึงบางอ้อเลยใช่ไหม

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ที่ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ตามพงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1

ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดเมื่อ พ.ศ. 1927

ซึ่งปัจจุบันพระปรางค์ขนาดใหญ่นี้ได้พังทลายลงมาหมดแล้ว

นอกจากพระปรางค์แล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจในวัดมหาธาตุอีกเช่น เจดีย์ 8 เหลี่ยม 4 ชั้นที่จะพบเพียงองค์เดียวในอยุธยา

วิหารที่ฐานชุกชีของพระประธานในวิหารซึ่งเคยขุดพบภาชนะดินเผา และแผ่นทองคำรูปต่างๆ

วิหารเล็กที่มีรากไม้เกาะเต็มผนังซึ่งบริเวณนี้เองที่จะเห็นเศียรพระพุทธรูปหินทรายศิลปะอยุธยาโดนล้อมด้วยรากไม้ ซึ่งเป็นจุดที่มีทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศยืนชมอยู่เป็นอย่างมาก

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0