ทีเส็บ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ชวนภาคเอกชน – ภาครัฐ – ผู้ประกอบการหนุนอุตสาหกรรมไมซ์ สร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ทีเส็บ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ชวนภาคเอกชน – ภาครัฐ – ผู้ประกอบการหนุนอุตสาหกรรมไมซ์ สร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน จัดงาน ชมชิมช้อป สวนทุเรียนในพื้นที่ สหกรณ์นิคมวังไทรและนิคมชุมแสงจันทร์ จังหวัดระยอง

Familiarization Trip 8826

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ นำคณะผู้แทนเอกชนเดินทางเยี่ยมชมศักยภาพของ “สหกรณ์นิคมวังไทร จังหวัดระยอง” ซึ่งเป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมกิจกรรมไมซ์เพื่อชุมชนปี 2 โดยเป็นความร่วมมือในการจัดทำโครงการระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีความพร้อมได้พัฒนาสู่การรองรับธุรกิจการจัดงานไมซ์ โดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนหรือจัดกิจกรรมพิเศษตามวาระโอกาสขององค์กรธุรกิจต่างๆ ด้วยจุดแข็งด้านความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานทรัพยากรและอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน ซึ่งจะสามารถเป็นช่องทางใหม่ด้านรายได้แก่สหกรณ์

Familiarization Trip 8791

Familiarization Trip 8865

Familiarization Trip 8896

Familiarization Trip 8897

Familiarization Trip 8900

Familiarization Trip 8872

สำหรับ “สหกรณ์นิคมวังไทร จังหวัดระยอง” นับเป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ ที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมการเกษตรของทุเรียน อาท การทำ QR Code เพื่อให้ข้อมูลทุเรียน หรือโครงการจองทุเรียนล่วงหน้านี้นับว่าเป็นโครงการใหม่ ที่ยังไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งเดิมชาวสวนทุเรียนนิยมนำทุเรียนไปขายให้กับล้งเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศหรือที่เรียกว่าลงกล่อง แต่ในปีนี้สหกรณ์จะเน้นให้สมาชิกคัดทุเรียนคุณภาพเพื่อขายตลาดในประเทศมากขึ้น โดยเริ่มจากกลุ่มผู้บริโภคในขบวนการสหกรณ์ด้วยกันก่อน ส่วนหนึ่งคือมุ่งหวังให้คนในประเทศได้รับประทานทุเรียนเกรดพรีเมียม

Familiarization Trip 8876

Familiarization Trip 8877

Familiarization Trip 8878

“ในวันนี้ ภาคเอกชนที่เดินทางร่วมคณะจะได้สัมผัสกับกิจกรรมที่หลากหลาย เรื่องราวของการทำธุรกิจทุเรียน และผลไม้อื่นๆในพื้นที่สหกรณ์ และที่เป็นไฮไลท์สำคัญ ได้ชิมผลไม้สด ชิมทุเรียนสดจากต้น และเยี่ยมชมการดูแลสวน ปลูกทุเรียน ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ จะได้รับฟังประวัติความเป็นมา ความสำเร็จการบริหารจัดการ และยังได้ร่วมประมูลส่งออกพิเศษล็อตสุดท้าย งานนี้สร้างความประทับใจให้กับคณะเป็นอย่างมาก”

Familiarization Trip 8908

นอกจากนี้ คณะได้เดินทางเยี่ยมชม กิจกรรมที่ “สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จังหวัดระยอง” ชมอ่างเก็บน้ำประแสร์ พร้อมรับฟังคำแนะนำกิจการภาพรวมของสหกรณ์ และชมพื้นที่ห้องและอาคารสำหรับรองรับการจัดประชุมสัมมนา ได้ร่วมกิจกรรมการทำเวิรค์ช็อป เมล่อนช๊อต ซึ่งทำจากเมล่อนที่ปลูกในพื้นที่ที่มีความหวานเป็นพิเศษกว่าที่อื่น จากนั้นเลือกซื้อผลิตผลและของฝาก จากสมาชิกสหกรณ์และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นตลาดที่ชาวบ้านชาวสวนมาขายด้วยตัวเอง นับเป็นการสร้างรายได้โดยตรงให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

Familiarization Trip 8931

Familiarization Trip 8941

ด้านคุณ เชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวเสริมว่า ในปี 2562 ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมดำเนินโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” เป็นปีที่ 2 โดยได้คัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงานเข้าร่วมโครงการฯ เชื่อว่ากิจกรรมความร่วมมือในครั้งนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ตลอดจนสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ให้ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาประเทศ

Familiarization Trip 8919

Familiarization Trip 8950

Familiarization Trip 8961

สำหรับเป้าหมายในการผลักดันให้สหกรณ์ที่มีความพร้อม เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีก 50 แห่งทั่วประเทศ ตัวอย่างสหกรณ์ที่เข้าร่วมในปีนี้ที่กระจายไปทั้งเทืองหลักและเมืองรอง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อจำกัด จังหวัดนครปฐม สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น และที่ผ่านมาหลายสหกรณ์ที่เข้าร่วมแล้วมีผลดีเกิดขึ้น มีบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ต่างให้ความสนใจเดินทางร่วมจัดกิจกรรมในพื่นที่สหกรณ์มากขึ้น

 

#ไมซ์เพื่อชุมชน #ไมซ์สหกรณ์ #MICE

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :