เช็กอินเมืองจันทบุรี

Story & Photo by Editorial Staff

พอพูดถึงจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ภาพของท้องทะเลสวยงามของไทยคงลอยเข้ามาในความคิดของทุกคน แต่แท้ที่จริงแล้วจังหวัดในภูมิภาคนี้มีที่เที่ยวมากมาย นอกจากการเที่ยวทะเล อย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรี ก็มีที่เที่ยวมากมายให้คุณได้สัมผัส ส่วนจะมีที่ไหนกันบ้างตามพวกเราไปดูกัน

ป่าชายเลน ท่าแฉลบ
บริเวณท่าแฉลบเป็นพื้นที่ติดทะเล อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

จึงอำนวยต่อการทำการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย (น้ำจืดปนน้ำเค็ม) หากมาบริเวณแถบท่าแฉลบแล้วละก็อย่าลืมลองอาหารทะเลสดๆ กัน

ที่พลาดไม่ได้คือ หอยนางรม ที่นอกจากจะสดแล้วตัวยังโตมากอีกด้วย

ศาลหลักเมืองจันทบุรี
ศาลหลักเมืองหรือศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นศาลที่อยู่คู่กับเมืองจันทบุรีมาช้านาน และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ที่แต่ละวันผู้คนแวะเข้ามาไหว้สักการะและขอพรเป็น จำนวนมาก

ซึ่งศาลหลักเมืองอยู่ในตัวเมือง ริมถนนท่าหลวง เป็นจุดที่อยู่ติดกันกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และใกล้กันนั้นคือ ค่ายตากสิน สามารถแวะจุดเดียวและเยี่ยมชมได้ทั้ง 3 จุด

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นที่เคารพของชาวจันทบุรีมายาวนาน ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เป็นศาลทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ยอดบนเป็นฉัตรทองคำเก้าชั้นแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในมีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หล่อด้วยทองเหลืองรมดำ ประทับทรงเมือง

ผนังภายในเขียนลายไทยพุ่มข้าวบิณฑ์ไว้อย่างสวยงาม ในทุกวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีจะมีการจัดงานทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชให้แผ่นดินไทย

ค่ายตากสิน
หรือกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อยู่ตรงข้ามกับศาลหลักเมืองและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญที่คนไทยพลาดไม่ได้

เพราะสันนิษฐานกันว่าบริเวณนี้คือจุดตีหม้อข้าวหม้อแกงเพื่อเข้ายึดครองเมืองจันทบุรีในช่วงปี พ.ศ. 2310 หนึ่งในภารกิจสำคัญของการกอบกู้เอกราชหลังการเสียกรุงครั้งที่ 2 ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์หนึ่งเดียวแห่งกรุงธนบุรี

ภายในค่ายตากสินจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะในโซนศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอาคารโบราณสถานต่างๆ เท่านั้นซึ่งเราจะเห็นร่องรอยต่างๆ ทางประวัติศาสตร์บริเวณจุดที่พระเจ้าตากทุบหม้อข้าวหม้อแกงตีเมืองจันท์ และตึกอาคารที่สร้างในสมัยฝรั่งเศส เมื่อครั้งปกครองจันทบุรีถึง 10 ปีอีกด้วย

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี (ศาลากลางหลังเก่า) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ภายในอาคารชั้นเดียวทรงยุโรปนอกจากจะเป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งของทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าข้อมูลเอกสาร จดหมายเหตุ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป

บางครั้งจะมีการจัดนิทรรศการชั่วคราว ฉายภาพยนตร์ หรือสารคดีที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วิถีชีวิต เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ

ชุมชนริมน้ำจันทบูร
มาจันทบุรีห้ามพลาดเดินชมอาคารและบรรยากาศย้อนยุคบริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรเป็นอันขาด ชุมชนแห่งนี้เดิมรู้จักกันในชื่อ บ้านลุ่มซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ต่อมาได้พัฒนามาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันบ้านหลายหลังปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก

โดยมีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์ เป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง นักท่องเที่ยวหลายคนต้องการมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของความรุ่งเรืองในอดีต ที่ยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์กับความเป็นอดีตที่ยังมีอยู่

เอกลักษณ์จะเห็นได้คือลวดลายฉลุไม้ตามบานประตู มุมอาคาร ซึ่งฝีมือการฉลุลายของช่างฝีมือชาวจันทบุรี จัดได้ว่า มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี
ในบริเวณชุมชนริมนำจันทบูร เปิดให้บริการที่พักพร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนริมน้ำแห่งนี้มีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของหลวงราชไมตรี

อาคารเป็นแบบทรงจีนผสมโปรตุเกส เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัว ถ้ามีโอกาสแนะนำให้ลองสำรองห้องพักที่นี่ได้

โบสถ์วัดโรมันคาทอลิก อาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธิอยู่ไม่ไกลจากชุมชนริมน้ำจันทบูรมากนัก สามารถเดินได้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที สถาปัตยกรรมแบบโกทิกที่มีลักษณะเด่นคือมียอดสูงแหลม การตกแต่งประดับประดาทั้งภายในและภายนอกของอาสนวิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้วยภาพกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส

เป็นภาพของนักบุญหลายองค์ประดับอยู่โดยรอบ แม้ว่ากระจกเหล่านี้จะมีอายุรวมกว่า 100 ปีแล้วก็ตาม แต่สีสันยังคงสดใสเด่นชัด เข้าไปชมแล้วเห็นถึงความยิ่งใหญ่ สวยงาม สงบ ร่มเย็นและมีมนตร์ขลังมาก

เนื่องจากเป็นโบสถ์ที่ยังมีการใช้งานอยู่ ดังนั้นจึงมีกำหนดเวลาในการเช้าชมตามเวลาถวายมิสซาในวันธรรมดา 2 ครั้ง เวลา 06.00 – 07.00 น. และ 18.00 – 19.45 น. ในวันอาทิตย์ 3 ครั้ง เวลา 06.15 น. 08.30 น. และ 19.00 น.

ตลาดพลอย (ถนนอัญมณี)
ทับทิมสยาม ถือได้ว่าเป็นพลอยที่สวยที่สุดและเป็นราชาแห่งอัญมณี (King of Gems) ซึ่งเคยมีการขุดค้นพบที่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ ดังนั้นพลอยเมืองจันท์จึงได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็นพลอยน้ำดี แม้ปัจจุบันจะหาพลอยสวยๆ ได้ยากขึ้น แต่ตลาดพลอยที่นี่ก็ยังคึกคักอยู่

เพราะพลอยจากที่นี่จะได้รับการเจียระไนจากช่างฝีมือชั้นดีที่มีความชำนาญในการเผาพลอยแต่ละสีที่ต่างกัน ซึ่งเป็นสูตรการเผาที่เป็นความลับของแต่ละบ้าน หากต้องการชมความสวยงามและสนุกสนานไปกับการซื้อขายพลอยแนะนำให้มาที่นี่เลย

วัดพลับ บางกะจะ
วัดพลับ หรือที่คนมักจะเรียกชื่อตำบลต่อท้ายว่า “วัดพลับบางกะจะ” เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมานานกว่า 250 ปี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ที่เคยประกอบพิธีทางศาสนาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ว่ากันว่าในอดีตสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแวะพักที่นี่ก่อนตีเมืองจันทบุรี และได้รับประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากที่นี่

ดังนั้นน้ำพระพุทธมนต์ที่ประกอบพิธีที่วัดพลับ ถือว่าเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

บ่อพลอยเหล็กเพชร
เป็นบ่อพลอยที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเรียนรู้และสัมผัสการหาพลอยแบบโบราณจากชาวเหมืองพลอยตัวจริง

ที่นี่คุณจะได้ลองขูดหาพลอย ร่อนพลอย และฉีดเอาเม็ดพลอยออกจากเศษดินด้วยตัวเอง

หรือถ้าใครไม่อยากทำกิจกรรมร่อนพลอยก็สามารถเลือกหาซื้อพลอยและเครื่องประดับในราคาย่อมเยาจากผู้ผลิตเองได้

ตลาดทุบหม้อ
ตลาดแห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน โดยตกแต่งสถานที่เป็นตลาดย้อนยุคให้มีบรรยากาศเป็นในช่วงยุคปลายสมัยอยุธยา-ตอนต้นกรุงธนบุรี เพื่อให้อิงกับประวัติศาสตร์ที่ว่าที่นี่เคยเป็นสถานที่พักแรมของกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งที่จะยกทัพเข้าตีเมืองจันทบุรี

ด้านในประกอบด้วยร้านค้า ร้านขายขนมอาหารมากกว่า 25 ร้าน ทั้งสินค้าพื้นบ้าน สินค้าแฮนด์เมด ขนมไทยโบราณ ผักผลไม้ให้เราได้จับจ่ายกันอย่างเต็มที่

จันทบุรีไม่ได้มีเพียงแต่ทะเลและผลไม้อย่างที่หลายท่านคิดอีกต่อไป มีทั้งประวัติศาสตร์ กิจกรรมชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย พักร้อนครั้งต่อไปมาเช็กอินกันที่จันทบุรีแห่งนี้กัน

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0