อุทยานธรณีเย่หลิว – Yehliu Geopark

Story & Photo by Orawan

Yehliu Geopark 09764

อุทยานธรณีเย่หลิว (Yehliu Geopark) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป (New Taipei City) เขตว่านหลี่ (Wanli District) พื้นที่ของอุทยานอยู่บริเวณแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล

Yehliu Geopark 09767

ที่นี่มีหินรูปร่างแปลกประหลาดเต็มไปหมด เป็นความงดงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้

Yehliu Geopark 09758

ทั้งรูปสัตว์ สิ่งของ เช่น เห็ด เต้าหู้ แล้วแต่คนมองจะจินตนาการ

Yehliu Geopark 095209

แต่ที่เป็นไฮไลต์หลักคงเป็นหินรูปเศียรราชินี (Queen’s Head) ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่อแถวถ่ายรูปมากมาย

Yehliu Geopark 094315

สำหรับใครที่ไม่อยากต่อคิวถ่ายรูปสามารถถ่ายกับหินรูปเศียรราชินีแบบจำลองที่อยู่ในสวนได้

https://goo.gl/maps/Kjiehod2QcK2

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0