วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย

วัดร่องเสือเต้น

Photo by blue_wall17

 

Wat Rong Sua Ten 0926

วิหารวัดร่องเสือเต้นวิจิตรงดงามด้วยการเล่นสีสรรของสีโทนฟ้าน้ำเงินตัดกับสีทอง วัดร่องเสือเต้น (Wat Rong Sua Ten) นั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ฝั่งด้านซ้ายทางทิศตะวันออกของเทศบาลนครเมืองเชียงราย ภาพวิหารสีน้ำเงินเด่นสะดุดตาผมมาก สีน้ำเงินฟ้าของตัววิหารนั้นแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลก

Wat Rong Sua Ten 0928

ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เป็นความจริงตามหลักเหตุและผล เปรียบเสมือนดังท้องฟ้าที่สดใส เป็นศิลปแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่แฝงด้วยธรรมของพุทธองค์ ความสวยงามเช่นนี้เป็นผลงานการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการสร้างวัดร่องขุ่น

Wat Rong Sua Ten 0930

วัดร่องเสือเต้น เริ่มสร้างอุโบสถขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 ได้เงินสนับสนุนจากบรรดาชาวชุมชนใกล้เคียง

Wat Rong Sua Ten 0927

ด้านหน้าพระวิหารนั้น จะมีพญานาคตัวใหญ่ 2 ตัว อยู่คู่กัน ซึ่งเป็นศิลปะที่ สล่านก ได้แรงบันดาลใจจากผลงานของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ.2544 ผู้สร้างบ้านดำ จ.เชียงราย ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องศิลปะเขา และงา จึงได้นำมาประยุกต์ใช้

Wat Rong Sua Ten 0936

ภายในวิหารมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่รอบทั้ง 5 ทิศ เป็นภาพวิจิตรเกี่ยวกับพุทธประวัติที่อ่อนช้อย สวยงาม

Wat Rong Sua Ten 0931

องค์พระประธานที่ชื่อว่า พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ พระประธานสิงห์หนึ่งสีขาวมุก ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร

Wat Rong Sua Ten 0937

จากตัวเมืองเชียงราย ข้ามสะพานแม่น้ำกก เลี้ยวซ้ายไปทาง ต.แม่ยาว ประมาณ 300 เมตร วัดร่องเสือเต้น จะอยู่ด้านซ้ายมือ

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :