วัดพระคงฤาษี

วัดพระคงฤาษี

เรื่องและรูปโดยทีมงาน Vacationist

วัดพระคงฤาษี 00125

ตั้งอยู่ที่ถนนพระคงฤาษี อยู่ในอำเภอเมืองลำพูนเช่นกัน วัดนี้เก่าแก่พอๆ กับนครแห่งนี้ ตามประวัติคือพระนางจามเทวี โปรดให้สถาปนาวัดพระคงฤาษีขึ้นเพื่อเป็นจตุรพุทธปราการด้านทิศเหนือ มีบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่า “อาพัทธาราม”

วัดพระคงฤาษี 00131

ตำนานกล่าวไว้ว่าบริเวณที่สร้างวัดพระคงฤาษีเป็นสถานที่ที่วาสุเทพฤาษี ใช้ไม้เท้าขีดลงบนพื้นดินเพื่อร่างแบบนครหริภุญชัย จึงถือได้ว่าวัดนี้เป็นต้นกำเนิดนครหริภุญชัยซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติยาวนาน มากราบสักการะและทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อมาเยือนนครหริภุญชัย

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :