วัดไทยวัฒนาราม จ.ตาก

วัดไทยวัฒนาราม เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ เดิมชื่อ วัดแม่ตาวเงี้ยว หรือ วัดไทยใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 105 (ตาก-แม่สอด) อยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ 84 ก่อนถึงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา

WatThaiWattanaram 1872

WatThaiWattanaram 1878

WatThaiWattanaram 1879

WatThaiWattanaram 1916

เป็นวัดที่งดงามอีกหนึ่งวัดในแม่สอด ที่สร้างแบบศิลปะวัดในเมียนมา สีเหลืองทองอร่ามวิจิตรงดงาม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2400 โดยนายมุ้ง เป็นชาวพม่าจากรัฐฉานที่อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่อำเภอแม่สอด และเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า หมื่นอาจคำแหงหาญ และในปี พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นวัดพระพุทธศาสนา สังกัดกรมศาสนา

WatThaiWattanaram 1861

สิงห์คู่ เด่นเป็นสง่าหน้าทางเข้าวิหารทอง

WatThaiWattanaram 1867

WatThaiWattanaram 1868

WatThaiWattanaram 1880

วิหารสีทอง

WatThaiWattanaram 1921

รูปปั้นหงส์คู่สีทอง

WatThaiWattanaram 1911

วิหารพระมหามุนี จำลองมาจากพระมหามุนี แห่งมัณฑะเลย์

WatThaiWattanaram 1907

พระเจดีย์โกนาวิน

WatThaiWattanaram 1886

พระพุทธไสยาสน์ : พระนอนองค์ใหญ่ ความยาวตลอดองค์พระประมาณ 40เมตร ประดิษฐานอยู่ในวิหารเปิดด้านหลังวัด

WatThaiWattanaram 1898

WatThaiWattanaram 1904

WatThaiWattanaram 1902

ขอขอบคุณ ททท. สำนักงานตาก

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0