วัดสังกัสรัตนคีรี

Photo by Vacationist Team

วัดสังกัสรัตนคีรี 7240

ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2443

วัดสังกัสรัตนคีรี 7259

ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองอุทัยธานีปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวิหาร หลังใหม่ฝั่งตรงข้ามบันไดทางขึ้นยอดเขาสะแกกรัง

วัดสังกัสรัตนคีรี 7266

นอกจากนั้นยังมี “สิริมหามายากุฏาคาร” มณฑปทรงไทยสวยงามประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งย้ายมาจากวัดจันทาราม รอบรอยพระพุทธบาทจำลองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ

วัดสังกัสรัตนคีรี 7267

ด้านหน้ามณฑป มีระฆังที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2443  สวยงามใหญ่โต

วัดสังกัสรัตนคีรี 7258

ทั้งยังมีพระพุทธรูปปางประทานพร และพระสังกัจจยนะที่ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านนอก ให้ได้กราบสักการะอีกด้วย

วัดสังกัสรัตนคีรี 7249

ใกล้กันเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก แห่งรัชกาลที่ 1 เป็นรูปหล่อขนาดสองเท่าขององค์จริงประทับนั่งบนแท่นทุกวันที่ 6 เมษายนของทุกปี จะมีพิธีถวายสักการะพระพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้

วัดสังกัสรัตนคีรี 7525

โดยช่วงเวลานั้นดอกสุพรรณิการ์ หรือฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี ก็จะบานสะพรั่งอยู่ทั่วบริเวณเขาสะแกกรังเลยทีเดียว ในบริเวณวัดเราจะมองเห็นวิวของเมืองอุทัยธานีได้กว้างไกล อากาศยามเย็นสงบ สวยงาม

วัดสังกัสรัตนคีรี 7275

วัดสังกัสรัตนคีรี 7289

การขึ้นยอดเขาสะแกกรังสามารถไปได้ทั้งทางรถยนต์ หรือเดินขึ้นบันได 449 ขั้นตัดตรงขึ้น สู่ยอดเขาสะแกกรัง นอกจากพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 แล้ว ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 (ตุลาคม) ของทุกปี ชาวอุทัยธานีจะจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีอีกด้วย
GPS : 15.380067, 100.016367

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0