วัดราชบูรณะ จ.อยุธยา

วัดราชบูรณะสถานที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดมหาธาตุ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา สร้างขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา ในปี พ.ศ. 1967

Wat Ratburana Ayutthaya 4522

Wat Ratburana Ayutthaya 4553

ด้านในวัดประกอบไปด้วยองค์ปรางค์ประธาน ล้อมรอบด้วยระเบียงคต มีพระวิหารอยู่ทางทิศตะวันออก ตัวพระอุโบสถตั้งอยู่ด้านหลังของวัดทางทิศตะวันตกแนวประธานเดียวกัน

Wat Ratburana Ayutthaya 4550

วัดราชบูรณะโด่งดังมากจากการขุดพบเครื่องทองมากมายในกรุพระปรางค์ใหญ่ และประชาชนยังสามารถลงไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้นภายในกรุได้ด้วย

Wat Ratburana Ayutthaya 4529

Wat Ratburana Ayutthaya 4542

Wat Ratburana Ayutthaya 4545

วัดราชบูรณะจึงเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าเยี่ยมชม วัดราชบูรณะอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.
ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :