ป้องกันตัวจากไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)

ตอนนี้ไม่ว่าใครต่อใครก็รู้จักโรคไวรัสโคโรนากันเป็นอย่างดี ส่วนโควิด-19 คืออะไร? มาดูกัน

COVID-19 หมายถึง “โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019” นั่นเองโดยทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดชื่อให้อย่างเป็นทางการเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนอย่างการเรียกว่า “ไวรัสโคโรนา” หรือการเหมารวมอย่างไม่ถูกต้องซึ่งนำไปสู่การเหยียดและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติเช่นการเรียกว่า “ไวรัสอู่ฮั่น” เป็นการรวมกันของคำว่า corona (โคโรนา), virus (ไวรัส) และ disease (โรค) รวมเข้ากับปีของการเริ่มต้นการแพร่ระบาดคือปี 2019 ดังนั้นโคโรนาที่ระบาดที่จีนที่เป็นที่โด่งดังและโควิด-19 คือตัวเดียวกันนั่นเอง

อาการของโรคโควิด-19
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้จะมีอาการเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โดยจะแสดงอาการตั้งแต่ระดับความรุนแรงน้อย ได้แก่ คัดจมูก เจ็บคอ ไอ และมีไข้โดยมากจะประมาณ 38 องศาฯ ขึ้นไป โดยในบางรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการปอดบวมหรือหายใจลำบากร่วมด้วย บางรายเสียชีวิตได้แต่พบไม่บ่อยนัก แต่หากผู้สูงอายุและผู้ที่มีอาการป่วยอยู่แล้วอาจต้องระวังเป็นพิเศษ


การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

  1. หมั่นล้างมือด้วยสบู่และให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ
  2. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อน ช้อนส่วนตัว และช้อนกลางส่วนตัว
  3. หากไปประเทศกลุ่มเสี่ยงในช่วงเดือนที่ผ่านมา แล้วมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจ เหนื่อยหอบ ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันทีพร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางด้วย
  4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ในที่ชุมชนควรสวมหน้ากากอนามัย
  5. อยู่ห่างจากผู้มีอาการของทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม
  6. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
  7. หากไม่สบาย ควรพักอยู่กับบ้าน ไม่ออกไปข้างนอก
Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0