ทรูมันนี่ รวมน้ำใจผู้บริหารและทีมงาน บริจาคหน้ากากอนามัยให้ บุคลากรทางการแพทย์ 4 โรงพยาบาลภาคใต้ ต่อสู้ไวรัส COVID-19

กรุงเทพฯ, 27 เมษายน 2563 – บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำโดย คุณชนาภรณ์ ฉันทประทีป (กลาง) เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมทีมงานจิตอาสา

ร่วมกันส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 20,000 ชิ้น แก่ 4 โรงพยาบาลในภาคใต้ ได้แก่ 1. โรงพยาบาลยะลา 2. โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 3. โรงพยาบาลปัตตานี และ 4. โรงพยาบาลสตูล เพื่อนำไปใช้สวมใส่ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะปฏิบัติภารกิจ โดยก่อนหน้านี้ทรูมันนี่ได้บริจาคหน้ากาก N95 ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0