ย่านเก่าเมืองตรัง

ย่านเก่าเมืองตรัง

 

Oldtown Trang 1852

ตึกรามบ้านช่องแบบเก่า ตั้งอยู่กระจายในตัวเมืองตรัง บริเวณถนน ถ.ราชดำเนิน ถ.กันตัง และ ถ.พระรามหก

Oldtown Trang 1829

ในตัวเทศบาลนครตรังหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เมืองทับเที่ยง” เป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมากว่า 200 ปี

Oldtown Trang 1821

ตึกสามชั้นตระกูลไทรงาม ราชดำเนินซอย 5

Oldtown Trang 1822

ซุ้มโค้งทางเดิน สถาปัตยกรรมแบบชิโนยูโรเปียน บริเวณถนนกันตัง

Oldtown Trang 1837

สมาคมจีนฮากกา ถนนราชดำเนิน ซอย 5

Oldtown Trang 1834

สตรีตอาร์ต มีให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกัน

Oldtown Trang 1877

Oldtown Trang 1896

Oldtown Trang 1885

Oldtown Trang 1886

Oldtown Trang 1895

วิหารคริสจักรตรังสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1915

Trang Time Square 1858

หอนาฬิกา ชาวบ้านเรียกกันว่า “หอแหลงได้”  เพราะในสมัยก่อน ทางเทศบาลใช้เป็นที่กระจายข่าวสารให้ชุมชนได้ทราบ

 

วิหารคริสจักรตรัง : ที่ตั้ง เลขที่ 24 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
หอนาฬิกา : อยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
กินเพลินเดินเก๋เท่อย่างใต้
ขอขอบคุณ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :