Time to Travel – เดินทาง อุ่นใจไปกับการรถไฟ ตอน 1

Story & Photo by Editorial Staff

เดินทาง อุ่นใจไปกับการรถไฟ ตอน 1 : เสียงประกาศเรียกผู้โดยสาร พร้อมกับภาพของม้าเหล็กขบวนยาวที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาจอด และอีกหลายขบวนที่กำลังเคลื่อนตัวพาผู้คนหลากหลายออกเดินทาง

Time to Travel Ayutthaya 3944

เสียงของหวูดและเสียงเครื่องจักรที่กำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าเป็น “ช่วงเวลาของการเดินทาง” ของใครหลายคน

Time to Travel Ayutthaya 3919

การเดินทางด้วยรถไฟเป็นหนึ่งในการเดินทางที่สุดคลาสสิกอย่างหนึ่งในชีวิตการเดินทางของผม การได้นั่งทอดอารมณ์มองพี่ป้าน้าอาที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นลงในแต่ละสถานี

Time to Travel Ayutthaya 4202

การได้ลิ้มรสอาหารหลากหลายประเภทที่เรียงหน้าขึ้นมาให้ได้ชิมในแต่ละสถานีเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าการเดินทางแบบอื่นไม่สามารถเสริ์ฟให้คุณได้ เป็นหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ผมเดินทางด้วยรถไฟเสมอ ครั้งนี้ก็เช่นกันช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์เพียง 1-2 วันที่ได้พักร้อน

Time to Travel Ayutthaya 3910

ผมเลือกเดินทางในช่วงเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยการนั่งรถไฟไปไหว้พระและท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อดีตราชธานีของไทย ไม่ไกลจากเมืองหลวงปัจจุบันอย่างกรุงเทพฯ มากนัก ที่สำคัญเดินทางด้วยรถไฟง่ายมาก

Time to Travel Ayutthaya 3987

เช้าวันเดินทาง ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่นิยมเรียกกันว่า สถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีรถไฟหลักและเป็นสถานีที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ผู้คนก็ยังคึกคักเช่นเดิม

Time to Travel Ayutthaya 3878

สถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นสถานีต้นทางที่เดินทางไปภาคต่างๆ ของประเทศไทย 4 สายสำคัญ ได้แก่ ทางรถไฟสายใต้ ทางรถไฟสายตะวันออก ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ และทางรถไฟสายเหนือ ปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่

Time to Travel Ayutthaya 3900

โดยทางรถไฟสายนี้เองที่จะพาผมเดินทางไปสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรืออยุธยา

Time to Travel Ayutthaya 3855

ขบวนรถจากกรุงเทพฯ ผ่านอยุธยานั้น เริ่มตั้งแต่ 04.20 น.ยาวไปจนถึง 22.45 น. บางขบวนห่างกันเพียง 10 นาทีเท่านั้น

Time to Travel Ayutthaya 4108

ดังนั้นสามารถเลือกได้หลายช่วงเวลา จะตื่นสายตื่นบ่ายก็ไปได้เช่นกัน

Time to Travel Ayutthaya 4200

สำหรับผมเลือกขบวนช่วงสาย เพื่อใช้เวลาเรื่อยๆ ไปกับผู้คนรอบข้างและอาหารอร่อยที่ทยอยมาบริการตลอดเส้นทาง และแต่ละสถานี

Time to Travel Ayutthaya 4112

เผลอแป๊บเดียวเราก็มาถึงสถานีอยุธยาแล้ว

Time to Travel Ayutthaya 4289

จากสถานีอยุธยา เราสามารถเลือกวิถีการท่องเที่ยวเมืองเก่าแห่งนี้ ได้หลากหลายรูปแบบ

Time to Travel Ayutthaya 4312

ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การปั่นจักรยาน การขับขี่จักรยานยนต์หรือรถยนต์

Time to Travel Ayutthaya 4321

ตลอดจนการใช้บริการเหมารถเที่ยว วัดเด่นๆ ในอยุธยาสามารถเที่ยวชมได้ใน 1 วันเรียกว่าเป็น ฉบับรวบรัด ตามผมมาเลย

Time to Travel Ayutthaya 4335

เริ่มต้นกันที่วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุคือวัดไหนเหรอ

Time to Travel Ayutthaya 4451

ถ้าตอบเข้าใจง่ายๆ เลยคือ วัดที่มีเศียรพระพุทธรูปอยู่ในรากไม้นั่นไง ถึงบางอ้อเลยใช่ไหม

Time to Travel Ayutthaya 4502

ตามพงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดเมื่อ พ.ศ.1927

Time to Travel Ayutthaya 4453

Time to Travel Ayutthaya 4491

Time to Travel Ayutthaya 4494

ซึ่งปัจจุบันพระปรางค์ขนาดใหญ่นี้ได้พังทลายลงมาหมดแล้ว นอกจากพระปรางค์แล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจในวัดมหาธาตุอีกเช่น

Time to Travel Ayutthaya 4475

เจดีย์ 8 เหลี่ยม 4 ชั้นที่จะพบเพียงองค์เดียวในอยุธยา วิหารที่ฐานชุกชีของพระประธานในวิหารซึ่งเคยขุดพบภาชนะดินเผา และแผ่นทองคำรูปต่างๆ

Time to Travel Ayutthaya 4480

วิหารเล็กที่มีรากไม้เกาะเต็มผนังซึ่งบริเวณนี้เองที่จะเห็นเศียรพระพุทธรูปหินทรายศิลปะอยุธยาโดนล้อมด้วยรากไม้ซึ่งเป็นจุดที่มีทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศยืนชมอยู่เป็นอย่างมาก

Wat Ratburana Ayutthaya 4522

ถัดไปทางตอนเหนือของวัดมหาธาตุ เป็นที่ตั้งของวัดราชบูรณะ ซึ่งมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา

Wat Ratburana Ayutthaya 4553

ดังนั้นจึงไม่แปลกที่วัดราชบูรณะนั้นจะโด่งดังในเรื่องของการขุดพบเครื่องทองมากมายในกรุพระปรางค์ใหญ่

Wat Ratburana Ayutthaya 4524

บางส่วนมีการขุดขโมยไป แต่บางส่วนกรมศิลปากรก็ได้เข้ามาบูรณะและนำสมบัติส่วนที่เหลือไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา

Wat Ratburana Ayutthaya 4529

ภายในวัดก็จะมีองค์ประธาน ล้อมรอบด้วยระเบียงคด

Wat Ratburana Ayutthaya 4533

ซึ่งเราจะเห็นพระพุทธรูปและลวดลายศิลปะปูนปั้นอยู่รายล้อม

Wat Ratburana Ayutthaya 4542

บริเวณที่เคยขุดพบเครื่องทองนั้น สามารถเดินลงไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้นได้

Time to Travel Ayutthaya 4575

จากนั้นเราไปต่อกันที่ วัดพระราม เป็นวัดขนาดใหญ่ อยู่นอกเขตพระราชวังไปทางด้านทิศตะวันออก

Time to Travel Ayutthaya 4520

จะมองเห็นพระปรางค์โดดเด่นชัดแต่ไกล องค์ปรางค์ก่อด้วยอิฐสอปูน เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นที่นิยมทำเป็นพระปรางค์

Time to Travel Ayutthaya 4579

เพราะได้รับอิทธิพลแบบเขมรโบราณจากเมืองละโว้ (ลพบุรี) บริเวณด้านหน้าของวัด หน้าวิหาร มีบึงขนาดใหญ่ ที่เรียกว่าบึงพระราม ปัจจุบันคือ “สวนสาธารณะบึงพระราม”

Time to Travel Ayutthaya 4580

ช่วงที่เป็นฤดูกาลของดอกไม้ที่บึงจะเต็มไปด้วยดอกบัวสวยงามมาก ผู้คนแถวนี้นิยมมากัน สำหรับส่วนอื่นๆ ก็ผุพังไปตามกาลเวลา แต่ยังพอเห็นเจดีย์เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง

Time to Travel Ayutthaya 4583

รายรอบองค์พระปรางค์ประมาณ 28 องค์รวมถึงกำแพงด้านหนึ่ง เสาในพระอุโบสถและวิหาร 7 หลัง

Wat Phra Si Sanphet 4602

ไม่ไกลกันนั้นคือ วัดสำคัญสูงสุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดประจำพระราชวังและเป็นวัดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์

Wat Phra Si Sanphet 4621

สร้างอยู่ในเขตพระราชฐาน ไม่มีพระสงฆ์จำวัด หลายคนอาจจะคลับคล้ายคลับคลาลักษณะของวัด เพราะที่นี่เป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วในปัจจุบันนั่นเอง เจดีย์สำคัญในวัดมีลักษณะเป็นศิลปะลังกา 3 องค์

Wat Phra Si Sanphet 4605

พระเจดีย์สององค์แรกทางทศิ ตะวันออก บรรจพุระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชบิดาของพระรามาธิบดีที่ 2 องค์ที่สองคือองค์กลางเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พระบรมเชษฐา

Time to Travel Ayutthaya 4649

ส่วนเจดีย์องค์ที่ 3 ทางทิศตะวันตกสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 พระราชโอรสได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

Time to Travel Ayutthaya 4626

ทางทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ คือวิหารพระมงคลบพิตร เป็นจุดแวะสุดคลาสสิกที่หลายคนที่มาอยุธยาย่อมรู้จักเป็นอย่างดี

Time to Travel Ayutthaya 4635

เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระมงคลบพิตร พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตร และสูง 12.45 เมตร เป็นพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่องค์เดียวในประเทศไทย

Time to Travel Ayutthaya 4641

สันนิษฐานกันว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นราวแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ องค์พระพุทธรูปที่เหลืองอร่ามเปล่งรัศมีสวยงามมาก

Time to Travel Ayutthaya 5277

บริเวณนี้นอกจากจะมีวัดหลายแห่งแล้ว ยังมีจุดที่น่าสนใจอีก อย่างเช่น ศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา เป็นมณฑปจัตุรมุขทรงไทยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่ออิฐฉาบปูนขาว

Time to Travel Ayutthaya 5289

มีประตูเข้า-ออกทั้ง 4 ด้าน แต่มีทางบันไดขึ้นลงเพียง 2 ด้าน ตัวเสาหลักเมือง ทำจากไม้มงคลชัยพฤกษ์ ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัวแก้วซ้อนกัน 7 ชั้น

Time to Travel Ayutthaya 5279

ส่วนของเสาหลักเมือง ฐานเสาสูงจากอาคารชั้นล่างขึ้นมาอาคารชั้นบนที่ทำกระจกแก้วครอบไว้อีกชั้นหนึ่ง มีเม็ดยอดรูปบัวตูม สวมลงบนเสาหลัก ลงรักปิดทอง ภายในเป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาเมือง

Time to Travel Ayutthaya 5287

เรียกได้ว่าเสาหลักเมืองนั้นถือเป็นสิ่งก่อสร้างอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับแต่ละเมืองของไทยก็ว่าได้

Time to Travel Ayutthaya 5241

ห่างไปไม่ถึง 200 เมตร เป็นหมู่เรือนไทยแบบโบราณ เรียกว่า คุ้มขุนแผน

Time to Travel Ayutthaya 5268

ซึ่งแต่ละเรือนนั้นเราเรียกว่า หอ โดยมีหอกลางเป็นประธานอยู่ตรงกลางโอบล้อมด้วยหอนั่ง หอซ้าย หอขวา หอใหญ่

Time to Travel Ayutthaya 5249

แต่ละหอมีหน้าที่แตกต่างกัน คุ้มขุนแผนเป็นเรือนพักของดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ซึ่งประทับใจในวรรณกรรมของไทย เรื่องขุนช้าง-ขุนแผน

Time to Travel Ayutthaya 5252

เมื่อมีการย้ายจวนมาไว้อยุธยาจึงตั้งชื่อจวนนี้ว่าคุ้มขุนแผน

Time to Travel Ayutthaya 4665

มีปางช้างแห่งเดียวที่สร้างอยู่บนพื้นที่มรดกโลก ซึ่งก็คือกรมพระคชบาลเดิม ใจกลางเกาะเมืองอยุธยา อย่างวังช้างอยุธยาแลเพนียด

Time to Travel Ayutthaya 4562

มีเพนียดภายในวังช้างเป็นที่พักของช้างและควาญ มีการจัดแสดงโชว์ความน่ารักและฉลาดของช้าง

Time to Travel Ayutthaya 4560

หรือใครอยากนั่งช้างชมโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่นี่ก็มีบริการ ตั้งแต่รอบสั้นๆ ประมาณ 15 นาทีจนถึงครึ่งชั่วโมง ตามเส้นทาง

Time to Travel Ayutthaya 4568

ไม่ว่าจะเป็นศาลหลักเมือง วัดเกษ คุ้มขุนแผน วัดพระรามวิหารมงคลบพิตร อนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง บึงพระราม ด้านอยุธยามหาปราสาท เป็นต้น ราคาเริ่มต้นเพียง 100 บาทเท่านั้น

Time to Travel Ayutthaya 9547

คนที่มีเวลาเที่ยวเพียง 1 วัน หลายคนเลือกที่จะปิดทริปกันที่ตลาดน้ำอโยธา ตลาดที่มีคอนเซปต์คงความเป็นกรุงเก่าของพระนครศรีอโยธยาในอดีตมาไว้ด้วยพื้นที่กว่า 60 ไร่

Time to Travel Ayutthaya 9553

ที่ออกแบบเป็นเรือนไทยล้อมรอบสระน้ำขนาดใหญ่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกให้เลือกซื้อมากมาย

Time to Travel Ayutthaya 4838

แต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศเลือกรถไฟขบวนที่ดึกอีกนิดแล้วไปเที่ยวตลาดอยุธยาไนท์มาร์เก็ต

Time to Travel Ayutthaya 4859

ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองหน่อยด้านข้างศาลากลางหลังเก่า

Time to Travel Ayutthaya 4870

ที่นี่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส ตลาดผ้าเหลืองของพี่หมื่นเดช แม่หญิงการะเกด นั่นเอง

Time to Travel Ayutthaya 4918

เพิ่งเปิดเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นตลาดสไตล์ย้อนยุค

Time to Travel Ayutthaya 4922

Time to Travel Ayutthaya 4929

จำลองเอาบรรยากาศของการค้าขายในสมัยอยุธยามีอาหาร ขนมแบบโบราณ

Time to Travel Ayutthaya 4975

ทำใหม่กันสดๆ ทั้งฝอยทอง เม็ดขนุน เปียกปูน หรือไอติมกะทิสดก็อร่อยไม่หยอก

Time to Travel Ayutthaya 4945

อิ่มกันก่อนขึ้นรถไฟรอบค่ำกลับได้แต่สำหรับคนที่มีเวลาอยู่อยุธยาต่ออีกหนึ่งคืน ไปเที่ยวกันต่ออีกวันได้

คลิกอ่านได้ที่ Time to Travel – เดินทาง อุ่นใจไปกับการรถไฟ ตอน 2

ขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทย

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0