ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

Story & Photo by Editorial Staff

Teen Tok Royal Project 00493

หากเราจะพูดถึงโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 1 โครงการที่มีรายละเอียดมากมายทั้งวัน เราต้องใช้เวลามากกว่า 10 ปี จึงจะสามารถกล่าวถึงโครงการต่างๆ ได้หมด

Teen Tok Royal Project 00509

โครงการที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานทั้งทุนทรัพย์ส่วนพระองค์พร้อมองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพสกนิกรที่อยู่ห่างไกลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้

Teen Tok Royal Project 00479

โครงการหลวงตีนตกเป็น 1 ในกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ห่างไกลความเจริญ ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อย สภาพความเป็นอยู่ยากลำบาก จนกระทั่ง พ.ศ. 2524

Teen Tok Royal Project 00535

ด้วยสายพระเนตรที่ทรงห่วงใยราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 300,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดและกาแฟพันธุ์อราบิก้า แก่ราษฎรในท้องถิ่น

Teen Tok Royal Project 00533

นอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง พร้อมการรับรู้รับฟังตลอดจนสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่า
แต่ก่อนพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ 34.65 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 21,656 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านป๊อก แม่ลาย
บ้านแม่กำปอง และบ้านธารทอง

Teen Tok Royal Project 00510

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ มีที่ราบเชิงเขาบางส่วน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ สูงจากระดับน้ำทะเล 700 – 1,200 เมตร เป็นแหล่งผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพดีของโครงการหลวง ล้อมรอบด้วยธรรมชาติป่าไม้ มีชื่อเสียงในด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน “บ้านแม่กำปอง” เป็นที่รู้จักกันมากว่าบริการที่พักแบบ Home Stay ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย

Teen Tok Royal Project 00483

ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนริมสายธารน้ำ มีกิจกรรมให้อาหารปลา สามารถชมสวนกาแฟในช่วงเดือนธันวาคมจะเห็นเมล็ดกาแฟสุกสีแดงสด พร้อมเก็บเกี่ยวส่งไปยังโรงงานแปรรูปในศูนย์ฯ ผ่านขั้นตอนกะเทาะเปลือก ตากแห้ง และคั่ว ให้เป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพ

Teen Tok Royal Project 00546

Teen Tok Royal Project 00542

นอกจากนี้ในบริเวณโครงการยังมีโรงเรือนกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสหลากสีให้ชื่นชม

Teen Tok Royal Project 00557

Teen Tok Royal Project 00559

Teen Tok Royal Project 00556

Teen Tok Royal Project 00540

ยังมีส่วนของร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ภายในโครงการ ให้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาของฝาก ทั้งเมล็ดกาแฟ ของจากโครงการหลวงตีนตก เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้เกษตรกรในโครงการฯ อีกด้วย

Teen Tok Royal Project 00529

Teen Tok Royal Project 00472

Teen Tok Royal Project 00475

หรือจะนั่งทานกาแฟ ขนมเค้ก หรืออาหารที่นำผลผลิตในโครงการฯ และในท้องถิ่นมาปรุงอาหารจำหน่ายภายในโครงการฯ พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงาม ทั้งผืนป่า และสายธาร ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยว นิยมมาถ่ายรูปเก็บความประทับใจกัน

Teen Tok Royal Project 00520

ในโครงการฯ ยังมีบ้านพักศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย แบ่งเป็น 3 แบบคือ บ้านพักธารใส บ้านพักริมธาร และบ้านพักธารริน ในส่วนของร้านอาหาร เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

Teen Tok Royal Project 00522

หลายโครงการหลวงที่พวกเราได้เคยเข้าไปสัมผัส ได้เห็นถึงความสำเร็จ แต่ว่ากว่าจะพลิกผืนดินที่เคยแห้งแล้ง ผืนดินที่เคยสิ้นหวัง มีแต่เสียงร้องไห้ ไม่ง่ายเลย แต่ความหวังยังมีเปี่ยมล้นเสมอในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระองค์ไม่ทรงสิ้นหวัง ไม่ทรงรอคอยโชคชะตา

Teen Tok Royal Project 00482

พระองค์ทรงเพียรทดลองปฏิบัติให้เห็นจริง ว่าสามารถพลิกผืนดินที่หมดหวังให้แปรเปลี่ยนเป็นโอกาสที่สดใสแก่พสกนิกรของพระองค์ ขวากหนามต่างๆ พ่อถากทางเป็นรอยทางทำไว้ ขอเพียงลูกหลานได้สานต่อ ไม่ฟุ้งเฟ้อ แค่พอเพียง เราก็จะมีความสุขเพียงพอภายใต้ผืนป่า ผืนน้ำ และผืนฟ้าของพ่อ (คิดถึงพ่อ…)

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก บ้านปางผึ้ง หมู่ 8 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร. 0 5331 8316 จองที่พักโทร. 09 3146 7726
การเดินทาง : เส้นทางที่ 1 (ทางคดเคี้ยว) จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 118 ผ่านอำเภอดอยสะเก็ด กม. ที่ 27 เลี้ยวขวาผ่านบ้านโป่งกุ่ม แม่ตาดิน ถึงแยกห้วยแก้ว เลี้ยวขวาไปจนถึงที่ทำการศูนย์ ระยะทาง 43 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทาง สายดอนจั่น-อำเภอแม่ออน ผ่านน้ำพุร้อนสันกำแพงไป ถึงแยกห้วยแก้วเลี้ยวขวาไปจนถึงที่ทำการศูนย์ ระยะทาง 55 กิโลเมตร มีรถตู้โดยสารสาธารณะ ขึ้นที่สถานีขนส่งช้างเผือก สายเชียงใหม่-น้ำพุร้อนสันกำแพง (แจ้งคนขับลงระหว่างทาง โครงการหลวงตั้งอยู่ก่อนถึงแม่กำปอง)

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :