ททท. สำนักงานแพร่ ชวนเที่ยวงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2562

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “ประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2562” ในระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้กำหนดจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยพวนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนเพื่อเป็นการสักการะบูชา และรำลึกถึงบรรพบุรุษของชาวไทยพวน

กำฟ้า621

ชาวไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง อพยพมาจากเมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อประมาณ พ.ศ. 2360 – 2380  ชื่อเดิมเรียกว่า บ้านทั่งโห้ง “คำว่าทั่ง” หมายถึง ที่รองรับการตีเหล็ก คำว่า “โห้ง” เป็นภาษาไทยพวน หมายถึง สถานที่เป็นแอ่งลึกลงไป คนพวนกล่าวว่า สมัยก่อนนั้นคนพวนบ้านทุ่งโฮ้งจะมีเตาตีเหล็กกันแทบทุกหลังคาเรือน จึงเรียกว่า “บ้านทั่งโห้ง” ส่วนคำว่า“ทุ่งโฮ้ง” คงจะเป็นคำเพี้ยนมาจากคำว่า “ทั่งโห้ง” ปัจจุบันอาชีพหลักของชาวบ้านทุ่งโฮ้ง คือ การทำผ้าหม้อห้อมแท้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ จนได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เชิงหัตถกรรม (OTOP Village Champion Handicrafts Tourism)

กิจกรรม highlight  ในงาน “ประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2562” ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงบรรพบุรุษไทยพวน พิธีทำบุญตักบาตร การแสดงนิทรรศการชาวไทยพวน ตลาดไทยพวน การประกวดฟ้อนแอ่น การประกวดการทำอาหารพื้นเมือง การประกวดเทพีกำฟ้า ประจำปี 2562 การแสดงดนตรี การแสดงตีกองสลาก การแสดงของโรงเรียนต่างๆ ขบวนแห่งานประเพณีกำฟ้า

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน ในระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง โทรศัพท์ 054 – 522 – 458  ต่อ 28  หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท. สำนักงานแพร่  โทรศัพท์ 0 5452 1127             

ดูรายละเอียดเพิ่มเต็มที่ Facebook : tatphrae, Line : @tatphrae, Twiter : tatphrae

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :