สายการบิน-เส้นทางญี่ปุ่น ที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมเลื่อนตั๋ว เปลี่ยนแปลงการเดินทาง เหตุไวรัสโคโรนา COVID-19

*Update 4 มีนาคม 256

Read more

การบินไทยและไทยสมายล์ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

วันที่ 28 มกราคม 256

Read more
Page 1 of 212