กรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว”

กรมการพัฒนาชุมชน มอบ

Read more

สานพลังประชารัฐ เปิด “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ตะวันออก” กระจายรายได้สู่

อธิบดีกรมการพัฒนาชุม

Read more