อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ด็อกเตอร์ ซุนยัดเซน – National Dr. Sun Yat-Sen Memorial Hall

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ด็อกเตอร์ ซุนยัดเซน (National Dr. Sun Yat-Sen Memorial Hall) อีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวต้องการมาเยี่ยมชมเมื่อมาไทเป

sunyatsen 8252

อนุสรณ์สถานฯ นี้ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงและยกย่องท่านซุนยัดเซน

sunyatsen 8203

sunyatsen 8194

ที่ได้รับยกย่องให้เป็นบิดาของชาติ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋ง (Kuomintang, KMT) สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1972 ลักษณะคล้ายกับอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)

sunyatsen 8192

ตัวอาคารอนุสรณ์สถานฯ นี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชวังจีนผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีความร่วมสมัย เปรียบกับการก้าวไปสู่แนวทางใหม่ตามอุดมการณ์ของท่านซุนยัดเซน

sunyatsen 8222

เมื่อเข้ามาภายในอนุสรณ์สถานฯ นี้ จะพบรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านในท่านั่ง

sunyatsen 8216

sunyatsen 8215

sunyatsen 8212

มีทหารยืนเฝ้าอยู่และมีพิธีเปลี่ยนเวรยามทุกๆ ต้นชั่วโมงเหมือนกับที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

sunyatsen 8224

sunyatsen 8227

นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ของท่าน ประวัติความเป็นมา การศึกษา

sunyatsen 8228

sunyatsen 8229

sunyatsen 8231

sunyatsen 8240

ด้านบนจะมีห้องจัดแสดงนิทรรศการ หอประชุม โรงละคร โถงมัลติมีเดีย และห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีหนังสืออยู่มากกว่า 300,000 เล่ม

sunyatsen 8245

sunyatsen 8246

sunyatsen 8241

ด้านนอกคุณจะเห็นตึก 101 ในอีกมุม สูงโดดเด่น เป็นอีกจุดที่คนนิยมถ่ายรูปคู่กับตึก 101 อีกด้วย

sunyatsen 8198

การเดินทาง จาก Taipei Main Station นั่ง MRT สายสีน้ำเงินไปลงที่สถานี Sun Yat Sen Memorial Hall Station จากนั้นเดินต่ออีกประมาณ 300 เมตร

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :