โรงแรม โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหารและทีมงานโรงแรม โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยได้มีการบริจาคอุปกรณ์สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารหมายเลข 1 179/1 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาง ซึ่งได้ยึดหลักแนวความคิดว่า “การช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย = การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่” เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ หน่วยงานและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

โดยโรงแรม โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ได้มีโอกาสบริจาคอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย หมอน 80 ใบ, ปลอกหมอน 120 ใบ, ผ้าปูที่นอน 50 ผืน, ผ้านวม 106 ผืน และเตียงนอน 10 เตียง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0