เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม)

เสาดินนาน้อย 2375

เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) ตำบลเชียงของ อยู่ฝั่งทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน

เสาดินนาน้อย 2338

ตัวเสาดินนาน้อยห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ประมาณ 24 กิโลเมตร ลักษณะคล้าย “แพะเมืองผี” ของจังหวัดแพร่

 

เสาดินนาน้อย 2349

เสาดินนาน้อยเกิดจากการทับถมของดินตะกอน เลื่อนตัวสูงขึ้นเหนือผิวดิน เป็นระยะเวลาหลายล้านปี

เสาดินนาน้อย 2367

ถูกน้ำ และฝนกัดเซาะพังทะลายของดิน จนเกิดรูปร่างแปลกประหลาด แปลกตา เป็นบริเวณกว้างกว่า 20 ไร่

เสาดินนาน้อย 2365

ถือเป็นสถานที่ศึกษาทางธรณีวิทยาที่สำคัญ แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้อาจจะเคยเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ยุคหินเก่า

เสาดินนาน้อย 2369

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จนำคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อทัศนศึกษาลักษณะภูมิประเทศ ธรณีวิทยา โบราณวัตถุที่ค้นพบบริเวณเสาดินนาน้อย

เสาดินนาน้อย 2344

จากอำเภอนาน้อยใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1083 ไปประมาณ 3 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร

 

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :