มหัศจรรย์จากสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้

Story by Paladisai Sitthithanyakij

ด้วยความมหัศจรรย์ที่มีการพบหุ่นทหารและรถม้าในสุสานฉินสื่อหวงหรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งเป็นฮวงซุ้ยของจักรพรรดิจีนฉินสื่อหวงหรือจักรพรรดิ์จิ๋นซีแห่งปฐมราชวงศ์ฉินหรือจิ๋น ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหลินถง นอกเมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยหยางจื้อฟา และชาวนา ๖ คนจากหมู่บ้านซีหยางในขณะที่ขุดดินทำบ่อน้ำเพื่อทำการเพาะปลูก ที่บริเวณเชิงเขาหลีซาน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองซีอานไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๓๕ กม ในระหว่างที่ขุดลึกลง ๔ เมตรในวันที่ ๕ ของการขุดนั้นได้พบวัตถุที่ทำด้วยดินเผาที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับเหยือกสำหรับใส่น้ำ จึงค่อยๆ ขุดดินอย่างระมัดระวัง และเมื่อยิ่งขุดลึกลงไปก็พบกองทัพทหารดินเผาในชุดเกราะ คันธนูและลูกธนูทองเหลืองจำนวนหนึ่ง

qinshihuang-mausoleum-museum 70706609

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ รัฐบาลจีนได้เริ่มทำการขุดค้นภายในสุสานก็พบหลุมทหารรูปปั้นดินเผาจำนวนมาก ขณะนี้ได้ขุดพบแล้วจำนวน ๓ หลุมจากทั้งหมด ๘ หลุม และได้พบวัตถุโบราณที่จัดเป็นลักษณะของกองทัพทหารดินเผา พร้อมด้วยสรรพาวุธ รถม้าและม้าศึก รวมแล้วกว่า ๗,๔๐๐ชิ้น บริเวณพื้นที่หลุมสุสานนี้มีพื้นที่มากกว่า ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร และมีการคาดการณ์ว่าบริเวณสุสานฉินสื่อหวงนี้จะมีพื้นที่มากกว่า ๒,๑๘๐ ตารางกิโลเมตร

qinshihuang-mausoleum-museum 70612457

กองโบราณคดีและกรรมการมณฑลฉ่านซีของจีน ร่วมกันหามาตรการในการอนุรักษ์โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ของจีน ต่อมาในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ หยวนจงอี้ เจ้าคังหมิน ได้นำทีมนักโบราณคดี เดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านซีหยางอีกครั้ง เพื่อทำการตรวจสอบและขุดค้นเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ กองทัพทหารดินเผาภายใต้มหาสุสานฉินสื่อหวงนี้ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการ จนในที่สุดเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ องค์การยูเนสโกได้ลงมติให้สุสานฉินสื่อหวง เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

qinshihuang-mausoleum-museum 1300600

สุสานฉินสื่อหวงแห่งนี้ประวัติว่าเริ่มสร้างขึ้นในสมัยฉินสื่อหวงหรือจิ๋นซีฮ่องเต้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๓๘ ปี ตั้งแต่ปี ๒๔๖ – ๒๐๘ ก่อนคริสตกาล พื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น ๒,๑๘๐ ตร.กม. ถูกแบ่งออก เป็นพระราชฐานชั้นในและพระราชฐานชั้นนอก ภายในสุสานนั้นบรรจุ พระบรมศพของฉินสื่อหวง และทรัพย์สมบัติต่างๆ ตลอดจนกองกำลังทหาร นางสนมและนางกำนัล รถม้าและขุนพลทหารจำนวนมาก เพื่อเป็นตัวแทนของข้าราชบริพารในการร่วมเดินทางไปยังปรโลกของฉินสื่อหวง

qinshihuang-mausoleum-museum 1300690

โครงสร้างและสถาปัตยกรรม โดยรวมของสุสาน มีพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความลึกเฉลี่ย ๓๕ เมตร กว้าง ๑๔๕ เมตร และ ยาว ๑๗๐ เมตร ห้องบรรจุพระบรมศพของฉินสื่อหวงนั้นอยู่จุดกึ่งกลางของสุสาน มีความสูง ๑๕ เมตร มีขนาดพื้นที่และความใหญ่โตมโหฬาร เท่ากับสนามฟุตบอล ภายในเป็นส่วนที่ก่อสร้างจากหินนั้นยังปิดผนึกเป็นอย่างดีในสภาพเดิมไว้ และไม่เคยผ่านการขุดและรื้อทำลายมาก่อน โดยโครงสร้างของสุสานดังกล่าวนี้มีรูปแบบโครงสร้างและการจัดสร้างที่มีความสลับซับซ้อน นับเป็นสุสานขนาดใหญ่ที่สร้างสมพระเกียรติของจักรพรรดิจีนผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น

qinshihuang-mausoleum-museum 1300605

ด้วยเหตุที่เมืองซีอานหรือฉางอานเป็นนครสำคัญของวัฒนธรรมจีนที่มีชื่อเสียง อยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ในอดีตนั้นเมืองซีอานหรือฉางอานเคยเป็นเมืองหลวง และราชธานีของราชวงศ์จีน จปัจจุบันเมืองซีอานยังคงหลงเหลือร่องรอยของโบราณสถาน และโบราณวัตถุให้พบเห็นได้ทั่วมากกว่า ๑๐ ราชวงศ์ มีอายุเป็นระยะเวลากว่าพันปี เคยเป็นแหล่งการต่อสู้ของชาวนาหลายครั้งในการก่อตั้งศูนย์กลางอำนาจ วันนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

qinshihuang-mausoleum-museum 1300677

โบราณวัตถุจำนวนหนึ่งได้เดินทางมาจัดแสดงให้คนไทย-จีนได้ชม ณ พระที่นั่งศิวโมกขวิมาน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร…เพื่อประกาศความร่วมมือเป็นอย่างดีของไทย-จีน และสร้างสีสัน…ความมหัศจรรย์ของโบราณวัตถุที่มาจากแหล่งมรดกโลกของจีนโบราณที่หาโอกาสชมอย่างใกล้ชิดได้ยากยิ่ง

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0