ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

“ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ถ.สุขาภิบาล 2 เป็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินกว่า 12 ไร่ ของ ปตท. ภายใต้แนวทางการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง หรือ “PTT Green in the City”

แบ่งสัดส่วนเป็นพื้นที่ป่า 75% พื้นที่น้ำ 10% พื้นท่ใี ช้งาน 15% ป่ าเป็นหลัก ในส่วนของอาคารภายในโครงการก็ออกแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเป็นนวัตกรรมอาคารเขียว

ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน เป็นรูปแบบการศึกษาและเรียนรู้ป่าในเมือง เชื่อมโยงและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่า

การสร้างป่านิเวศแห่งนี้ใช้แนวทางการศึกษาและทฤษฎีการฟื้นฟูป่าธรรมชาติของ ศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ ซึ่งเป็นป่าที่มนุษย์ฟื้นฟูขึ้นตามหลักการฟื้นฟูป่านิเวศ (ป่าธรรมชาติ)

โดยพรรณไม้ที่ปลูกต้องเป็นพรรณไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมของพื้นที่ ปลูกแบบสุ่มเลียนแบบธรรมชาติ และพรรณไม้ป่าตามประเภทป่าชนิดต่างๆ มีจำนวนกว่า 200 ชนิด เช่น กรวยป่า กระเจียว ขันทองพยาบาท จันทน์ชะมด พระเจ้าห้าพระองค์ แคแสด ชุมแสง ฯลฯ

ในส่วนของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงประกอบด้วย
• Observation Tower ซึ่งเราสามารถขึ้นไปด้านบนของหอชมวิว มองวิวได้ 360 องศา
ชมความเขียวขจีของป่าในกรุง รับอากาศบริสุทธิ์กันให้เต็มปอด ด้วยความสูงถึง 23 เมตร
• หอชมป่า Sky Walk ทางเดินชมชั้นเรือนยอด ด้วยระยะทางเดินประมาณ 200 เมตร ไล่ระดับกันไปตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับความสูง 10.2 เมตร ได้เรียนรู้พรรณไม้ต่างๆ ทางเดินเชื่อมไปยังหอชมวิวด้วย
• กำแพงดิน ผนังอาคารทำด้วยวัสดุดินบดอัด (Rammed Earth) เป็นดินธรรมชาติ เพื่อให้กลมกลืนกับสภาพป่าของโครงการ บริเวณผนังยังมีการจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณต่างๆ ด้วย
• อาคารนิทรรศการ มีวิทยากรคอยให้ความรู้ มีการจัดแสดงด้วยสื่อดิจิทัลทันสมัย มีห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก เป็นภาพยนตร์สั้น ประมาณ 10 นาที เป็นการสร้างแรงจูงใจและปลูกจิตสำนึก
• น้ำตก เพื่อความชุ่มชื่นของสภาพป่า

การได้พาตัวเองหรือคนรอบกายออกมาสัมผัสธรรมชาติ แม้จะเป็นธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาก็ตาม อย่างน้อยก็ทำให้เรา หรือเด็กๆ ได้สัมผัสต้นไม้ใบหญ้า สายลม แสงแดด (พออุ่นๆ) ให้ละจากเทคโนโลยีบ้าง เปลี่ยนจากนิ้วจิ้มหน้าจอมือถือ มาจิ้มต้นไม้ ให้รู้ว่ามิติของธรรมชาติมันไม่ได้ลื่นปรู๊ดๆ เหมือนหน้าจอคอมฯ หรือมือถือที่ผู้ใหญ่ใช้เลี้ยงเด็กอยู่ทุกวันนี้

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ 09.00-18.00 น. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน ทั้งบุคคล และเป็นหมู่คณะ รวมแล้วไม่เกิน 30 คนต่อรอบ จะมีวิทยากรนำชมตลอด 90 นาที มีบริการทั้งสิ้น 4 รอบต่อวัน ติดต่อสอบถาม ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โทร. 0 2136 6380

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0