ปราสาทเมืองต่ำ บุรีรัมย์

ปราสาทเมืองต่ำ อยุ๋ที่บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย ที่นี่เป็นเมืองโบราณร่วมสมัยกับปราสาทเขาหินพนมรุ้ง

นับเป็นปราสาทหินของโบราณที่มีขนาดใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรีมย์ สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16-17

มีปรางค์องค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยปรางค์ขนาดเล็กทั้ง 4 มุม เป็นกลุ่มปราสาทอิฐ 5 องค์

ส่วนมากหากมาที่ปราสาทหินพนมรุ้งแล้วก็มักจะแวะชมปราสาทเมืองต่ำด้วยเช่นกัน เพราะห่างกันแค่ 8 กิโลเมตร

นอกจากมาชมนาคห้าเศียรศีรษะเกลี้ยงที่ไม่เหมือนที่ปราสาทหินแห่งใดแล้ว

อาคาร สถาปัตยกรรมต่างๆ ทั้ง กำแพงแก้ว, ลานปราสาทหินเมืองต่ำ และสระน้ำ, กลุ่มปราสาทอิฐ, ระเบียงคดและซุ้มประตู, บรรณาลัย และบาราย ก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน

กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2478

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0