พาสปอร์ตรุ่นใหม่ อายุ 10 ปี

นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการกงสุลจะเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ ในวันที่ 8 ก.ค.63 พร้อมกันท่ัวประเทศ ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยปิดศูนย์ใหญ่ที่กรมการกงสุลเพื่อปรับปรุงถึงสิ้นปี แนะใช้ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ให้บริการชั่วคราวแทน

สำหรับหนังสือเดินทางรุ่นใหม่จะมีรายละเอียดในรูปเล่มมากขึ้นกว่ารุ่นเก่า เท่าที่สามารถเปิดเผยได้ มีดังนี้

1.การถ่ายภาพจะมีการเก็บรูปหน้าจริงไว้ในหนังสือเดินทางด้วย
2.ลายเซ็นจะนูนสัมผัสได้
3.มีภาพช้างยกงวงอยู่ในหน้าหนังสือเดินทาง เวลากรีดทั้งเล่มจะเห็นภาพช้างยกงวงขึ้นลง
4.หน้าหนังสือเดินทางทุกหน้าจะพิมพ์ภาพสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ พร้อมคำบรรยายสถานที่ เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยทุกคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะได้ศึกษาระหว่างนั่งรอขึ้นเครื่องบินหรือเดินทาง

นอกจากนี้ยังมีบริการให้ถือหนังสือเดินทางได้ 10 ปี ซึ่งจะให้บริการได้ตั้งแต่เดือน ส.ค.63 ส่วนรายละเอียดการเก็บข้อมูลทางชีวภาพตัวบุคคล เช่น ม่านตา และอื่นๆ เป็นการเก็บข้อมูลชั้นความลับในทางราชการไม่เป็นที่เปิดเผย เพราะพาสปอร์ตจะมีการเก็บข้อมูลใบหน้าด้วย แต่ด้วยความที่เด็กสมัยนี้โตเร็วนะ (ทำเสียงแบบ The Toy) ใบหน้ายังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ครับ ทำให้ไม่สามารถทำพาสปอร์ต 10 ปีได้นั้นเอง เอกสารที่ใช้ยื่นทำพาสปอร์ต 10 ปียังเป็นเอกสารชุดเดิมกับพาสปอร์ตแบบเดิมครับ แต่คาดว่าจะเพิ่มการเก็บข้อมูลม่านตาเข้ามาด้วยเพื่อเสริมความปลอดภัย ค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ตแบบ 10 ปี อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (จากเดิม 1,000 บาท) หากถ้าใครคิดว่าเดินทางไม่บ่อย ยังสามารถเลือกทำพาสปอร์ตแบบอายุ 5 ปีได้เหมือนเดิมครับ

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0