พลาดเที่ยวบิน ทำอย่างไรดี

คำถามง่ายๆ ที่สร้างความยุ่งยากในการเดินทางเป็นอย่างมาก คุณจะทำอย่างไร เมื่อไปขึ้นเครื่องไม่ทัน ด้วยเหตุผลร้อยแปดพันเก้า หากตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น ต้องทำอย่างไร

ตั้งสติ เรียบเรียงเรื่องราวว่า เราพลาดไปกี่นาที กี่ชั่วโมง ต้องไปเปลี่ยนเครื่องหรือไม่ หรือแค่เดินทางไปถึงปลายทาง

ติดต่อสายการบินอย่างเร็วที่สุด เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แนะนำว่า ไม่ควรแสดงเหตุผลที่มาไม่ทันเพราะตัวเองดูเวลาผิด เช็กดูว่าการจราจรติดขัดหรือไม่ ใช้เหตุผลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการเดินทาง

พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สายการบินอย่างสุภาพ ตรวจสอบว่าพอจะมีไฟลต์ไหนที่มีที่ว่างหรือสามารถช่วยเหลือตรงจุดนี้ได้แค่ไหน อย่างไร โดยจะมีการช่วยให้จ่าย ได้น้อยลงได้ไหมและต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างไร บางครั้งถ้าเราซื้อตั๋ว แบบราคาปกติ เราอาจไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

ติดต่อปลายทาง กรณีจองห้องพักหรือนัดคนมารับเพื่อจะได้ไม่ต้องรอเก้อ หรือต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงห้องพักทางที่ดีเผื่อเวลาในการเดินทางให้มาก

อย่าเพลิดเพลินกับการนั่งรับประทานอาหาร หรือเลือกซื้อสินค้า ควรไปรอหน้าเกตขึ้นเครื่องอย่างน้อยที่สุด 30 นาที ก่อนเวลาที่มีการแจ้งขึ้นเครื่อง เผื่อกรณีมีการเปลี่ยนเกตกะทันหัน เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์ตกเครื่องขึ้นได้ |

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0