ไปนครนายกอย่าลืมแวะตลาดเลี่ยงเมือง

“เมืองในฝัน สวรรค์ใกล้กรุง”
ไปนครนายกอย่าลืมแวะตลาดเลี่ยงเมือง
ชม ช้อป ชิม แชะ อุดหนุน ผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน

liangmeuangmarket-nakhonnayok 123205

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครนายก ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯมาทำการจัดจำหน่าย ณ ตลาดเลี่ยงเมืองบริเวณหน้าศูนย์จำหน่ายและผลิต ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเริ่มทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 – 18.00 น. เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2562

liangmeuangmarket-nakhonnayok 123193

นายนิธิศ หลีน้อย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครนายก พร้อมนายมานพ ศรีอร่าม พัฒนาการอำเภอบ้านนา ร่วมกันให้ข้อมูลและเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเยือนและจับจ่ายสินค้าจากชาวบ้านและผู้ผลิตโดยตรงในราคามิตรภาพ ซึ่งพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้มีการกู้ยืมเงินทั้งกู้แบบเงินอุดหนุนและแบบดอกเบี้ยราคาถูก ทั้งนี้ตลาดเลี่ยงเมืองจุดดังกล่าวเป็นดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ต่อยอดจากโครงการโอทอปนวัตวิถี โดยได้ให้งบประมาณมาอีกส่วนหนึ่ง อีกทั้งอยู่ระหว่างการก่อสร้างขนส่งจังหวัดนครนายก ซึ่งจะเป็นจุดที่มีผู้คนจำนวนมากมาใช้บริการในบริเวณนี้ และในอนาคตจะขยายเวลาเป็นเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ด้วย

liangmeuangmarket-nakhonnayok 123211

สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย เป็นของกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพสตรี ร้านค้าประชารัฐ โอทอป เริ่มเปิดตลาดเลี่ยงเมืองแห่งนี้มาประมาณ 3 สัปดาห์ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ มีร้านค้าจำนวน 20 ร้าน จาก 4 อำเภอของจ.นครนายก หมุนเวียนกันนำสินค้าของตนเองมาจำหน่าย หลากหลาย เช่น ข้าวสูตะบุตร ข้าวที่ถือกำเนิดที่ อ.บ้านนา ข้าวไรท์เบอรี่ ปลาแดดเดียว ปลาเผา กุ้งเผา กะปิ น้ำพริกแปรรูปจากปลา ปลาส้ม ผลไม้ดอง กล้วย ผักตัดใบที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้แก่ชาวบ้าน และกลุ่มเทียนหอม ฯลฯ เท่ากับว่าเราเป็นผู้หาตลาดให้ผู้ผลิตสินค้าอย่างแท้จริง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ราคาขายจึงจะถูกกว่าที่อื่น

liangmeuangmarket-nakhonnayok 123196

ทั้งนี้สตรีที่ต้องการมีรายได้และมีอาชีพสามารถสมัครสมาชิก เพื่อการรวมกลุ่มกัน 5 คน เสนอโครงการขอเงินอุดหนุนในการประกอบอาชีพ จำนวนไม่เกิน 2 แสนบาท โดยต้องเขียนเสนอโครงการ เขียนคุณสมบัติ ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนซึ่งจะมีเงินหนุนอยู่ทุกจังหวัด มีรูปแบบการเขียนและมีพัฒนากรเป็นพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริม สตรีผู้ด้อยโอกาส พิการ หรือมีปัญหาด้านอื่นๆ หรือเข้าไป ที่ http://www.cdd.go.th/our-services/women-empowerment-fund

liangmeuangmarket-nakhonnayok 123201

ส่วนการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว เมื่อเดินทางมาจับจ่าย ณ MARKET เลี่ยงเมือง นครนายก นั้น นายนิธิศและนายมานพ บอกว่า มีอยู่จำนวนมาก อาทิ กลุ่มชาติพันธ์ ภูกะเหรี่ยง, เขื่อนขุนด่านปราการ, พิพิธภัณฑ์สงครามโลก, บ้านเขาทุเรียน, เขาพระ, เขาชะโงก, โรงเรียนเตรียมทหาร จปร., มีแผนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยง จากแอ่งใหญ่ลงไปยังแอ่งเล็ก ตามสื่อโซเชียลให้ติดตามมากมาย

หัวหน้าส่วนราชการทั้งสองท่าน กำชับว่า มานครนายก ลืมอะไรลืมได้ อย่าลืม ตลาดเลี่ยงเมือง แวะอุดหนุนสินค้าสารพันจากชาวบ้าน

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0