คุ้มเจ้ายอดเรือน

คุ้มเจ้ายอดเรือน

เรื่องและรูปโดยทีมงาน Vacationist

 

คุ้มเจ้ายอดเรือน 00019

คุ้มเจ้ายอดเรือนตั้งอยู่ที่ เลขที่ 4 ถนนรถแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

คุ้มเจ้ายอดเรือน 00038

สร้างขึ้นโดยเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย สร้างขึ้นเพื่อมอบแก่ชายาเจ้ายอดเรือน ชายาองค์สุดท้าย เมื่อปี พ.ศ.2470

คุ้มเจ้ายอดเรือน 00022

คุ้มเจ้ายอดเรือน 00025

คุ้มเจ้ายอดเรือน 00028

คุ้มเจ้ายอดเรือน 00029

คุ้มเจ้ายอดเรือน 00033

คุ้มเจ้ายอดเรือน 00032

ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ ภายในมีประวัติบอกเล่าความเป็นมาของคุ้มแห่งนี้

คุ้มเจ้ายอดเรือน 00043

คุ้มเจ้ายอดเรือน 00040

และยังได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุ้มเจ้ายอดเรือน 00021

คือรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2554 ประเภทเคหสถานและบ้านเรือนเอกชน ซึ่งคัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกด้วย

คุ้มเจ้ายอดเรือน 00035

คุ้มเจ้ายอดเรือน 00045

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :