ปราสาทฮลูโบก้า Hluboka Castle

หนึ่งในปราสาทที่สวยงามของสาธารณรัฐเช็ก เป็นปราสาทที่นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ค่อยนิยม แต่คนยุโรปนิยมไปมาก สร้างในศตวรรษที่ 13 โดยกษัตริย์ เวนเซสลาสที่ 1 (Wenceslas I) เดิมเป็นศิลปะแบบกอทิก (Gothic) ต่อมาในทศวรรษ ที่ 16 ได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ (Renaissance)

และในทศวรรษที่ 18 ตระกูล Johann Adolf II of Schwarzenberg และภรรยาเจ้าหญิง Eleonora ได้เข้ามาพำนัก ก็เลยได้มีการเปลี่ยนแปลงปราสาทให้มีความโรแมนติกมากขึ้น โดยการซ่อมสร้างต่อเติมปรับปรุงปราสาทให้มีสไตล์คล้ายกับปราสาท Windsor ในประเทศอังกฤษและตกแต่งด้วยศิลปะแบบ Baroque แล้วในช่วงปี 1839-1871 ก็ได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมแบบ English Neo- Gothic หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ปราสาทก็ถูกยึดเป็นของรัฐบาลและเปิดให้ประชาชนเข้าไปชมได้

การเข้าชมภายในปราสาทจะเข้าไปได้ทีละกลุ่ม แล้วก็จะมีไกด์บรรยายไปเรื่อยๆ ที่นี่มีห้อง เป็นร้อยห้องทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นห้องมาตรฐานอย่างพวกห้องนอน ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยงนอกนั้นก็มีห้องหนังสือ ห้องจัดแสดงอาวุธ สวนกระจกฤดูหนาว ห้องโถงขี่ม้า สวน โบสถ์แบบอังกฤษ ในช่วงฤดูร้อนที่ห้องโถงของปราสาท

การเดินทาง
จากปรากมายังจัตุรัสทีี่มีรถโดยสารไปปราสาท ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง และจากจัตุรัสใน Hluboká nad Vltavou ทุก 30 – 60 นาที การเดินทางใช้เวลา 20 นาที ค่าเข้าชมอยู่ที่ 170-250 คราวน์ ขึ้นกับว่าคุณอยากจะชมส่วนไหนบ้าง

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0