วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

story & photo by editorial staff

 

วัดพระธาตุหริภุญชัย 02321

พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำพูน และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนปีระกา ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศทางทิศตะวันตก

วัดพระธาตุหริภุญชัย 02712

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1651 ในรัชสมัยพระเจ้าอาทิตยราช ต่อมาได้รับการบูรณะต่อเติมมาเป็นลำดับ

วัดพระธาตุหริภุญชัย 09884

ภายในวัด เราจะสะดุดตากับสิงห์ขนาดใหญ่ยักษ์สองตัว สิงห์คู่นี้ปั้นขึ้นในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช เมื่อทรงถวายวังให้เป็นสังฆาราม เฝ้าอยู่บริเวณซุ้มประตูโค้งทางเข้าวัด ซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรสวยงาม เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย

วัดพระธาตุหริภุญชัย 09914

วัดพระธาตุหริภุญชัย 02330

ผ่านเข้ามา เราจะพบ หอไตร ที่หันหน้าเข้าหาองค์พระธาตุ หอระฆัง อาคารอิฐสีแดง สองชั้นบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระธาตุหริภุญชัย 02328

และวิหารหลวง เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก่า ซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อ พ.ศ. 2466 ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วขาว หรือ พระเสตังคมณี ศรีหริภุญชัย พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย เป็นพระประธาน

วัดพระธาตุหริภุญชัย 09895

วัดพระธาตุหริภุญชัย 09894

วัดพระธาตุหริภุญชัย 09897

ถัดจาก วิหารหลวง คือ พระบรมธาตุหริภุญไชย โกศทองคำที่บรรจุเส้นผมของพระพุทธเจ้า องค์พระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำที่สามารถแลเห็นได้จากที่ไกล เป็นเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ๆ ที่ลงตัวสวยงาม

วัดพระธาตุหริภุญชัย 09901

วัดพระธาตุหริภุญชัย 02333

ประกอบด้วยฐานปัทม์ แบบฐานบัวลูกแก้ว ย่อเก็จ ต่อจากฐานบัวลูกแก้วเป็นฐานเขียงกลมสามชั้น ตั้งรับองค์ระฆังกลม บัลลังก์ย่อเหลี่ยม เจดีย์มีลักษณะ ใกล้เคียงกับพระธาตุดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่ สูง 25 วา 2 ศอก ฐานกว้าง 12 วา 2 ศอก 1 คืบ มีสัตติ- บัญชร (รั้วเหล็กและทองเหลือง) 2 ชั้น สำเภาทองประดิษฐานอยู่ประจำรั้วชั้นนอกทั้งทิศเหนือ และทิศใต้ มีซุ้มกุมภัณฑ์ และฉัตรประจำสี่มุม และหอคอยประจำทุกด้านรวม 4 หอ บรรจุพระพุทธรูปนั่งทุกหอ นอกจากนี้ยังมีโคมประทีป และแท่นบูชาก่อประจำไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

วัดพระธาตุหริภุญชัย 09927

เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :