ปราสาทเฟรเดอริกส์บอร์ก Frederiksborg Castle

หรือ พระราชวังเฟรเดอริกส์บอร์ก (Frederiksborg Palace) ปราสาทสวยงามตามถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์ (Renaissance) ประเทศเดนมาร์กแห่งนี้ ตั้งอยู่เมืองฮิลเลอรอด (Hillerød) ซึ่งห่างจากกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประมาณ 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1560 โดยพระเจ้าเฟรเดอริก ที่ 2 ซึ่งใช้เป็นที่พักสำหรับล่าสัตว์ของ พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2 ต่อมาได้รับการต่อเติมเป็นที่ประทับของราชวงศ์ในช่วงสมัยของ พระเจ้าคริสเตียนที่ 4 ในราวศตวรรษ ที่ 17 และใช้เป็นที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา และพิธีสำคัญอื่นๆ ของพระมหากษัตริย์ อย่างเช่น พิธีปราบดาภิเษกและยังเป็นสถานที่เก็บของสะสม ตลอดจนผลงานศิลปะของเชื้อพระวงศ์อีกด้วย

ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมบางห้องประมาณ 70 ห้อง อาคารสี่เหลี่ยม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะทางตอนเหนือสร้างขึ้นจากอิฐสีแดง มีหน้าจั่วเก้ายอดแหลมสูงตระหง่าน ภายในตกแต่งหรูหราวิจิตรตระการตา เน้นสีทองตามแบบเรอเนซองส์ แต่ละห้องตกแต่ง ด้วยสีที่ต่างกันทำให้ความสวยงามต่างกันไป

น้ำพุเนปจูนถือเป็นผลงานประติมากรรมชิ้นเอกของปราสาท มันถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1620-1622 ตั้งอยู่บริเวณลานหน้าของปราสาท ส่วนวิหารในปราสาท (Castle Chapel) ก็ตกแต่งด้วยเงินและทอง สวยงามอลังการ ทอดตัวไปตามความยาวทั้งหมดของปีกตะวันตก เพดานปูนปั้นหกเหลี่ยมตกแต่งอย่างหรูหรา

จุดเด่นของวิหารนี้คือ ออร์แกนโบราณ (Compenius Organ) แม้จะถูกสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1610 แต่ปัจจุบันยังสามารถใช้การได้ ห้องโถงใหญ่ (The Great Hall-Riddersalen) ตั้งอยู่เหนือโบสถ์และขยายไปตามความยาวของปีกตะวันตก มันถูกทำลายด้วยไฟในปี 1859 แต่เกือบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ ภาพวาดที่เห็นเป็นผลงานของ Heinrich Hansen and F.C. Lund โคมระย้าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางห้องเป็นผลงานของ Meldahl’s pupil ตัวพรมเป็นแบบ ดั้งเดิมที่แสดงถึงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของ Christian IV บริเวณโดยรอบพระราชวัง ในปี ค.ศ. 1996 ได้มีการจัดแต่งมีการตกแต่งสวนอันเขียวชอุ่มให้เป็นรูปแบบของบารอกและ English Landscape Park สวนแล้วก็ทะเลสาบล้อมปราสาทอีกรอบ

การเดินทาง
สามารถนั่งรถไฟจาก โคเปนเฮเกน ไปยังสถานี Hilleord จากนั้นต่อรถบัส หรือรถแท็กซี่ไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ไปลงที่พระราชวังเฟรเดอริกส์บอร์ก สำหรับรถบัสจะพาไปถึงทางเข้าปราสาทเลย ค่าเข้าปราสาท บัตรนักเรียน นักศึกษา (บัตรจากไทยได้) ราคา 75 Kr

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0