10 ที่เที่ยวเชียงราย

Story & Photo by Editorial Staff

10 สถานที่เที่ยวของเชียงราย ซึ่งต้องบอกเลยว่าที่นำมาแจ้งบอกกัน ณ จุดนี้ ไม่ใช่ทั้งหมด เพียงแค่ส่วนเสี้ยวของจังหวัดเชียงรายเท่านั้น มาดูกันว่าที่เที่ยวที่นำมาบอกกันนี้ มีที่ไหนกันบ้าง

บ้านดำ
บ้านดำ หรือพิพิธภัณฑ์บ้านดำ บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2544

ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียน และด้านประติมากรรมหลายชิ้น

ลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านไม้ ศิลปะแบบล้านนา บ้านปูนรูปทรงแปลกตา

บ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ” และยังเป็นสีที่ อ.ถวัลย์โปรดปรานอีกด้วย

บ้านแต่ละหลังประดับด้วยไม้แกะสลักมีลวดลายงดงาม ภายในบริเวณบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้ บรรยากาศร่มเย็นสบาย

โดยในบริเวณบ้านประกอบไปด้วยบ้านทั้งหมด 36 หลังด้วยโทนสีของบ้านที่เป็นสีดำ

ตรงกันข้ามกับวัดร่องขุ่นของ อ.เฉลิมชัย จึงมีคำพูดเปรียบเทียบสองสถานที่นี้ว่า “เฉลิมสร้าง สวรรค์ ถวัลย์สร้าง นรก”


เปิดทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
ค่าเข้าชม 80 บาท ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น เป็นวัดพุทธ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540

ปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ แรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ผสานวัฒนธรรมเมืองล้านนา

พระอุโบสถตกแต่งด้วยสีขาว เป็นพื้นประดับด้วยกระจกแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา

ปูนปั้นลายไทยสีขาวของโบสถ์แทนพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า กระจกขาวหมายถึง พระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่เปล่งประกายไปทั่วโลกมนุษย์และจักรวาล

สะพานหมายถึง การเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ


เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.30 – 18.00 น.
ห้องแสดงภาพ : เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.30 น.
ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 18.00 น.

วัดมิ่งเมือง
หรือ วัดจ๊างมูบ ชื่อเรียกภาษาเหนือที่แปลว่า “วัดช้างหมอบ” มีอายุกว่า 800 ปี

ซึ่งยาวนานเท่ากับการสร้างเมืองเชียงราย

ตั้งอยู่ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุอยู่หลายอย่าง

เป็นศิลปะล้านนาผสมกับศิลปะพม่า และมีปูชนียวัตถุ สำคัญคือ พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ พระเจดีย์โบราณ ที่ได้รับการประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

ภายในวัดมีพระวิหารไม้ลายคำ เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างไทใหญ่และล้านนา กรุฝ้าเพดานแบบไตรภูมิ และบาลีเป็นรูปหงส์

ถือเป็นวิหารไม้หลังเดียวในเชียงราย ที่สมบูรณ์หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน องค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้น ลงรักปิดทองทั้งองค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 80 นิ้ว

เป็นศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง ยุคต้น มีอายุถึง 400 กว่าปี มีนามว่า “หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง”

วัดร่องเสือเต้น
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

อยู่ริมแม่น้ำกก ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงราย

อดีตเคยเป็นวัดร้าง มีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมโดยเฉพาะเสือที่กระโดดข้ามรอ่งน้ำไปมา จึงได้ชื่อว่าบ้านร่องเสือเต้น

วิหารวัดร่องเสือเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้าน ชาวเชียงราย นายพุทธา กาบแก้ว หรือที่คนรู้จักในนาม สล่านก ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ

ด้านหลังมี “พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์” มีความสูง 20 เมตร

โดยยอดขององค์พระธาตุได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัดพระธาตุดอยตุง
อยู่ที่ 399 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย หรือ กระดูกไหปลาร้า

พระธาตุดอยตุงเป็นปฐมเจดีย์แห่งล้านนา ตุง คือศรีเมือง ขวัญเมือง และเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา สถิตคู่พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ตลอดมา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้บูรณะองค์ พระธาตุขึ้นใหม่ ตามศิลปะแบบล้านนาดั้งเดิมและได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบองค์เดิม

พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีของผู้ที่เกิดปีกุน เป็นเจดีย์สีทองขนาดเล็กสององค์ บนฐาน 8 เหลี่ยม ตามศิลปะแบบล้านนา


เปิดให้นมัสการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.

วัดห้วยปลากั้ง
ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่บนเนินเขา

ไฮไลต์ของวัดแห่งนี้คือ พบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์เอกของทางวัดที่มีความสูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตา

เป็นศิลปะแบบจีนผสมกับแบบล้านนาสวยงามวิจิตร มีรูปปั้นมังกรคู่คอยปกปักอยู่หน้าเจดีย์

นอกจากนี้ยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงประมาณ 79 เมตร เทียบเท่าตึกสูง 25-26 ชั้น

ภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมสามารถขึ้นลิฟต์ (แต่งกายสุภาพ ผู้หญิงห้ามขาสั้น) เพื่อชมวิววัดห้วยปลากั้งจากมุมสูงได้ด้วย (ชาวไทย 20 บาท ต่างชาติ 40 บาท)


เวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน 07.00 – 21.30 น.

บ้านผาฮี้
ดอยผาฮี้ ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย

ตั้งอยู่บนดอยสูงโอบล้อมด้วยทิวเขาที่สวยงาม เป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ขึ้นชื่อของเชียงราย ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยมส่งขายตามร้านกาแฟต่างๆ ทั่วประเทศ

ในปี พ.ศ. 2531 เมื่อโครงการพัฒนาดอยตุงเข้ามา ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลิกทำไร่เลื่อนลอย สอนให้ชาวบ้านเรียนรู้ ไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่า

อาศัยร่วมกับป่า และสนับสนุนให้ชาวบ้าน ปลูกกาแฟ เป็นอนาคตที่สดใสของชาวอาข่าผาฮี้

เป็นจังหวะดีที่วันที่ไปมีการจัดงานประเพณีโล้ชิงช้าของหมู่บ้าน ทำให้ได้เก็บภาพบรรยากาศจัดเต็มของชาวอาข่าในชุดเต็มยศ

พร้อมการละเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจ นักท่องเที่ยวยังได้ร่วมเล่นเครื่องเล่นของหมู่บ้านกับประเพณีที่มีเพียงปีละครั้ง

ใกล้ๆ กันยังมีสะพานไม้ไผ่ผาฮี้ ให้เดินเที่ยวชมวิวดอยผาฮี้ในมุมสูง พร้อมร้านกาแฟ บรรยากาศดี (ค่านั่งรถหลังกระบะไปกลับสะพานไม้ไผ่ผาฮี้ 60 บาท)


หมู่บ้านผาฮี้ จากตัวเมืองเชียงรายเข้าสู่อำเภอแม่สาย มายังดอยผาหมี จากดอยผาหมีประมาณ 7 กิโลเมตร มาถึงดอยผาฮี้

จุดชมวิวดอยช้างมูบ
ตั้งอยู่ในพื้นที่กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ซึ่งเป็นหน่วยกำลังป้องกัน ชายแดน ไทย-พม่า ตั้งอยู่ชิดแนวเขตชายแดนไทยพม่า มองเห็นประเทศเมียนมาได้ชัดเจน

โดยได้ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวและพักแรมกางเต็นท์แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่คิด ค่าใช้จ่าย เป็นจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ตก ไม่ไกลจากวัดพระธาตุดอยตุงนัก

เป็นดอยที่สูงที่สุดบนแนวเทือกเขาดอยนางนอน มีความสูง 1,485 เมตรจากระดับน้ำทะเล การเดินทางใช้เส้นทาง 1149 ดอยตุง-แม่สาย ห่างจากพระตำหนักดอยตุง 12 กม.

จากจุดนี้สามารถไป อ.เเม่สาย โดยผ่านหมู่บ้านผาฮี้ หมู่บ้านผาหมี (เส้นทางค่อนข้างลาดชัน)

ไร่ชาฉุยฟง
อยู่ในอำเภอแม่จัน ด้วยไร่ชาที่ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขาของ บริษัท ฉุยฟงที จำกัด

ซึ่งเป็นผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย โดยมีประสบการณ์ยาวนานในการเพาะปลูกชามานานกว่า 40 ปี ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่บนแถบเทือกเขาสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตร

มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ การปลูกชาของที่นี่จะมีลักษณะโค้งวนตามแนวสันเขาและลดหลั่นเป็นขั้นบันได ใจกลางไร่ชา ยังมีร้านนั่งเล่นสบายๆ ให้จิบชา ชิมเค้ก ชมไร่ เพลินตาเพลินใจกันไป


เปิด 08.30-17.30 น. โทร. 053 771 563

ไร่บุญรอด
หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย ของบริษัท บุญรอด เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม จัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม

มีการจัดแต่งสวนดอกไม้ตามฤดูกาลสีสันสวยงาม มีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่ มีไร่ชาพันธุ์อู่หลง และแปลงเกษตรผสมผสาน

มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสโดยการท่องเที่ยวฟาร์มทัวร์ภายในบุญรอดต้องใช้บริการรถราง (shutter bus) ของทางไร่ มีทั้งหมด 4 จุด เปิดให้เที่ยวชมตลอดปี


https://www.facebook.com/SinghaparkChiangrai

เชียงรายจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของไทย นอกจากสถานที่ไหว้พระขอพร และท่องเที่ยวแล้ว

ตลาดคนเดินก็มีให้เลือกเดินได้ทั้ง ตลาดคนเดินเชียงราย หรือกาดเจียงฮายรำลึก บริเวณ ถนนธนาลัย ใจกลางเมือง (ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น.)

และถนนคนม่วน บนถนนสันโค้งน้อย อ.เมือง (เปิดเฉพาะคืนวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 23.30 น.) ก็น่าสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนด้วยเช่นกัน

บอกเลยว่าเชียงราย ยังไม่พลุกพล่านจนรำคาญ แถมยังสำราญและเบิกบานกับมิตรไมตรีที่คนเชียงรายมอบให้แขกผู้มาเยือน

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0