3 เมืองน่าเที่ยวใกล้กรุงโตเกียว (โยโกฮาม่า ฮาโกเนะ คาวาโกเอะ)

รอบกรุงโตเกียวมีจังหวัดที่สามารถเดินทางแบบเช้าไป เย็นกลับ หลากหลายเมืองพอสมควรแต่ได้ตัดสินใจเลือก 3 เมืองนี้มาเพื่อตอบโจทย์ให้ครบทุกรูปแบบ ทั้งคนที่ชื่นชอบบรรยากาศเมืองมีที่นั่งชิม ชิล ช้อปคนที่ชอบบรรยากาศเมืองเก่า คนที่ชอบบรรยากาศของธรรมชาติ

Read more

New Golden Route via HOKURIKU Part2-Ishikawa

Story & Photo by

Read more
Page 1 of 512345