สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว) จ.เชียงใหม่

photo by vacationistmag.com

สวนสนบ่อแก้ว 1983

สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้วหรือที่คนนิยมเรียกกันว่าสวนสนบ่อแก้ว ที่นี่ได้รับฉายาว่า ‘เกาะนามิเมืองไทย’

สวนสนบ่อแก้ว 2015

เนื้อที่ประมาณ 2,072 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบ เพื่อทำเยื่อกระดาษ

สวนสนบ่อแก้ว 1982

ด้านในปลูกพืชจำพวกสน และยูคาลิปตัสจำนวนมาก

สวนสนบ่อแก้ว 1988

อากาศของที่นี่ยังชื้นและเย็นสบายตลอดปี อยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติออบหลวงประมาณ 22 กม.

สวนสนบ่อแก้ว 1996

รับผิดชอบดูแลพื้นที่โดย

สวนสนบ่อแก้ว 2018

นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกัน ด้วยบรรยากาศสวยงาม สบายๆ ยิ่งถ้าเป็นช่วงเช้าแสงกระทบยอดสน ทะลุช่องลงมาขอบอกว่างามจับจิต คิดแล้วอยากไปอีก

สวนสนบ่อแก้ว 1984

สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว) ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 36-37 ถนนฮอด-แม่สะเรียง ตำบลบ่อหลวง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. โทร. 0 5324 8604 , 0 5324 8607

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0