BKI สนับสนุนประเพณีไทยเทศกาลไหมนานาชาติ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายทวี ขวัญทอง (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวฯ ประจำปี 2562 จำนวน 200,000 บาท เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน ได้แก่ ประเพณีผูกเสี่ยว การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0