BKI มอบเงินสนับสนุนการฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายวิษณุ รัตนประสบ ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนการฟื้นฟูห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้านไร่ใต้ จำนวน 195,960 บาท และ โรงเรียนบ้านผักหย่า จำนวน 96,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 291,960 บาท

BKI 10942366474215

ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์จากทั้ง 2 โรงเรียนร่วมรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านไร่ใต้ และ โรงเรียนบ้านผักหย่า อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :