บางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับ เทพผดุงพรมะพร้าวจัดกิจกรรม “ปลูกต้นมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย ปี 5”

อ. เกาะสมุย – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด (ที่ 3 จากขวา) และบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ผู้ผลิตกะทิภายใต้แบรนด์ชาวเกาะ โดยนางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) “ปลูกมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย ปี5” ภายใต้โครงการ “Love Earth, Save Earth: Love Samui, Save the Coconut Tree” แจกหน่อมะพร้าว 1,000 หน่อ และชวนปลูกต้นมะพร้าวบนพื้นที่เกาะสมุย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในเกาะสมุยหันมาใส่ใจและอนุรักษ์ต้นมะพร้าว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางการท่องเที่ยวของเกาะสมุย ณ เจดีย์ศรีสุคตคีรี (เจดีย์เขาหัวจุก) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย (ที่ 5 จากซ้าย) นายนพดล ขาวมะลิ ปลัดอำเภอเกาะสมุย (ที่ 1 จากซ้าย) นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการบริหาร บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (กะทิชาวเกาะ) (ที่ 3 จากซ้าย) นายชวพล เทพผดุงพร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (กะทิชาวเกาะ) (ที่ 2 จากซ้าย) นายสิริชัย เจริญรัถ ที่ปรึกษาส่วนรับผิดชอบต่อสังคม สนามบินสมุย (ที่ 2 จากขวา) และนายศิริชัย อิ่มดำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ที่ 1 จากขวา) ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้ให้การสนับสนุนหน่อมะพร้าวจากมะพร้าวพันธุ์ดีในการจัดกิจกรรม พร้อมนำวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมกับชุมชนบริเวณรอบเกาะสมุยนำหน่อมะพร้าวลงปลูกบนพื้นที่เกาะสมุย

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0