Ban Pror Chang Conserve Karen’s Elephants (Tak)

เรื่องและภาพโดย ทีมงาน Vacationist

ปางช้างของที่บ้านเพราะช้างแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ช้างวิถีชาวกะเหรี่ยง ที่บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ

ban pror chang tak 1315

หมู่บ้านที่ผู้คนเลี้ยงช้างกันมากว่า 100 ปี เดิมทำงานหนักชักลากไม้ในป่าแถบเพื่อนบ้าน ระยะหลังด้วยปัญหาต่างๆ ชาวบ้านจึงนำกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้านที่ยังพอมีแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ

ban pror chang tak 1341

มีบางเชือกที่นำออกไปทำงานต่างถิ่น ช้างที่ดูแลเกิดล้มป่วยและจากไป ชาวบ้านจึงนำช้างที่เหลือกลับมาไม่อยากให้ไปทำงานต่างถิ่น จึงเริ่มโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้เข้าใจวิถีควาญและวิถีช้าง

ban pror chang tak 1282

กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวทำมีทั้งทำวิตามินช้าง

ban pror chang tak 1307

ban pror chang tak 1559

ให้ช้างกินช่วยให้ช้างมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีระบบขับถ่ายที่ดี

ban pror chang tak 1381

จากนั้นพาไปช้างสปาโคลน พอกโคลน ให้ช้าง คุณจะเห็นความซน ความน่ารักที่ออกมาจากความสุข ความสนุกที่เขาแสดงออกมา พร้อมขี้ช้างผสมออกมาหลังจากกินวิตามินไปแล้ว มาจากพืชผักใบหญ้าที่ช้างกิน (ถ้าไม่คิดมากนะ 555)

ban pror chang tak gopro0895

ป้อนกล้วย หญ้า และร่วมปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างต่อไป

ban pror chang tak 1407

จากนั้นเดินจูงหางต่อแถวกันไปอาบน้ำล้างโคลนให้สบายตัว (เจ้ามีนา ลูกช้างตัวน้อยจอมซน วิ่งนำลิ่วไปก่อนใคร)

ban pror chang tak 1431

ลงไปอาบน้ำช้างและเราด้วยในคราเดียว เล่นน้ำฉีดน้ำใส่กันเป็นที่สนุกสนาน

ban pror chang tak 1496

ภาพกิจกรรมต่างๆ ได้รับการใส่ใจเพื่อความสุขของช้างที่ต้องอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนใจโปรแกรมท่องเที่ยวโทร. 093 286 4291

ban pror chang tak 1589

ขอขอบคุณ ททท. สำนักงานตาก

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0