ททท. ชูแนวคิด “Less Volume More Value” นำโครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด Plus

ททท. ชูแนวคิด “Less Volume More Value” นำโครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด Plus

จับมือพันธมิตรสร้างกิจกรรมตอกย้ำจุดเด่นของแต่ละจังหวัด มุ่งตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สอดรับนโยบายปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ยั่งยืน

12 เมืองต้องห้ามพลาด2561_6

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด Plus ปี 2561 ร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน ชูแนวคิด “Less Volume More Value” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้น้ำหนักในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ

 นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เปิดเผยว่า ททท. เปิดตัว “โครงการ  12 เมืองต้องห้าม…พลาด Plus ประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลักไปสู่เมืองท่องเที่ยวทางเลือกที่มีศักยภาพ โดยได้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ ซึ่งในปี 2561 จะมุ่งตอกย้ำจุดขายที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละเมืองมากขึ้น และกระตุ้นการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวในชุมชน  การสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นที่มีนวัตกรรรมต่อยอดสร้างสรรค์ อาหารถิ่น และการสร้างจิตสำนึกแก่นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการส่งเสริมสินค้าที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น”

 

12 เมืองต้องห้ามพลาด2561_3

กิจกรรมภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด Plus ปี 2561 ได้แก่ นิทรรศการแสดงสินค้าที่มีการผสานนวัตกรรมสร้างสรรค์จากทั้ง 5 ภูมิภาค (ผลิตภัณฑ์เซรามิคจาก จังหวัดลำปาง  เครื่องแต่งกายผลิตจากสีย้อมธรรมชาติ จังหวัดน่าน  ผลิตภัณฑ์ทอเสื่อ จากจังหวัดจันทบุรี  ผลิตภัณฑ์จากหน้ากากผีตาโขน จังหวัดเลย  ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากลูกปัดโนรา จังหวัดพัทลุง  และผลิตภัณฑ์เสื้อสกรีนลายหนังใหญ่ จังหวัดราชบุรี)  รวมทั้งสินค้า OTOP และอาหารถิ่นในจังหวัดหลักภายใต้โครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด Plus จำนวน 24 บูธ  อาทิ เครื่องเงิน จังหวัดน่าน  ผลิตภัณฑ์จากไร่กำนันจุล จังหวัดเพชรบูรณ์  พลอย อัญมณีต่างๆ จังหวัดจันทบุรี  เครื่องประดับจากลูกปัดโนรา จังหวัดพัทลุง  ปลาทูซาเตี๊ยะ จังหวัดสมุทรสงคราม  กุ้งจ่อมแม่เนย จังหวัดบุรีรัมย์  และผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียแปรรูป จังหวัดเลย

12 เมืองต้องห้ามพลาด2561_2

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :