Chiou Hwa

Chiou Hwa

Story by Orawan / Photo by bluesky_74

 

Chiou Hwa 8855

ร้านอาหาร Chiou Hwa ที่ชั้น 2 ของโรงแรม Gloria Prince Hotel ในเครือ Prince Hotel ประเทศญี่ปุ่น

Chiou Hwa 8861

Chiou Hwa 8838

ที่รับประกันในเรื่องของคุณภาพ กับเมนูเด็ดที่ขึ้นชื่อใครมาก็ต้องสั่งอย่างเป็ดปักกิ่ง ที่ด้านนอกมันวาว กรอบ เนื้อในชุ่มฉ่ำ

Chiou Hwa 8827

เสี่ยวหลงเปาที่นี่ก็รสชาติดี

Chiou Hwa 8839

ที่ประทับใจฉันสุดคือ ซุปเต้าหู้ที่ถูกหั่นเป็นแฉกราวกับดอกไม้บานทานแล้วสดชื่นไม่น้อย

Chiou Hwa 8824

Chiou Hwa 8828

Chiou Hwa 8840

Chiou Hwa 8841

Chiou Hwa 8872

Chiou Hwa 8873

Chiou Hwa 8898

ชาก็มีให้ลองหลายกลิ่นหลากรสชาติ

 

Chiou Hwa
Add : 2F No.369 Linsen North Road, Zhongshan dist., Taipei, Taiwan
Tel : +886-2-7721-6619
Open Hours : 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30
Website : www.gloriahotel.com

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :