นครนายกขานรับ “OTOP นวัตวิถี” พัฒนา 20 หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

นครนายกขานรับ “OTOP นวัตวิถี”
พัฒนา 20 หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ดึงรายได้เข้าชุมชน

 

Otop Nakhon Nayok 5214

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครนายก แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก วิถีสโลว์ไลฟ์ ไกลห่างมลพิษ” พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ 20 หมู่บ้าน ยกระดับสินค้าและบริการ ชูจุดเด่นอัตลักษณ์ชุมชนดึงนักท่องเที่ยวทำรายได้เข้าชุมชน

Otop Nakhon Nayok 5108

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนั้น กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้มีบทบาทในการพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของ OTOP ที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างชุมชน จังหวัด และภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น

Otop Nakhon Nayok 5081

นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล เป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ โดยการพัฒนาหมู่บ้านควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

Otop Nakhon Nayok 4918

โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชน นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้รายได้กระจายอยู่ภายในชุมชนอย่างทั่วถึง ซึ่งแตกต่างจาก OTOP รูปแบบเดิมที่ผลักดันให้ชาวบ้านนำสินค้าออกไปจำหน่ายภายนอกชุมชน

Otop Nakhon Nayok 5014

ในส่วนของจังหวัดนครนายกนั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพที่มีการเดินทางสะดวกและใช้เวลาไม่มาก มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลากหลาย ทั้งป่าไม้ ขุนเขา น้ำตกที่สวยงาม ธรรมชาติปราศจากมลพิษ วัดวาอาราม วิถีชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9 มีอาหารท้องถิ่นให้ลองลิ้มชิมรสมากมาย อีกทั้ง 20 หมู่บ้านที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ก็มีอัตลักษณ์ของชุมชนอันโดดเด่น มีเสน่ห์

Otop Nakhon Nayok 4923

อาทิ บ้านทุ่งกระโปรง อำเภอบ้านนา มีศูนย์การเรียนรู้ที่โดดเด่นในเรื่องของสวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน  บ้านกุดรัง อำเภอเมืองนครนายก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอันดับ 1 ของจังหวัดนครนายก ปี 2559 การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการอนุรักษ์ควายไทย บ้านหัวหมอนคลอง 15 อำเภอองครักษ์ มีแหล่งเรียนรู้การทำไร่หญ้าปูสนามและการปักผ้าสไบ ผ้าลายพื้นบ้าน เป็นต้น จังหวัดนครนายกยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน และรับรองได้ว่าทุกท่านจะประทับใจกับ นครนายก วิถีสโลว์ไลฟ์ ไกลห่างมลพิษ”

Otop Nakhon Nayok 5048

ทางด้าน นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดนครนายก กล่าวถึงการพัฒนาพื้นที่ใน 20 หมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ว่า “เรามีพื้นที่เป้าหมาย ๒๐ หมู่บ้าน ซึ่งจุดหลักในการพัฒนา คือการค้นหาสิ่งดีๆ ที่มีอยู่จริงในชุมชนออกมาเป็นจุดขาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้ โดยผ่านการดำเนินงานที่เน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

Otop Nakhon Nayok 5135

ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง จุดต้อนรับนักท่องเที่ยว จุดถ่ายภาพ ปรับปรุงบริเวณบ้านเรือน ป้ายแผนที่หมู่บ้าน ป้ายบอกทาง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความสวยงาม ปลอดภัย มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน สร้างฐานการเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและอาชีพ ออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

Otop Nakhon Nayok 5017

การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พัฒนาของฝาก ของที่ระลึก อาหารพื้นถิ่น จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่จัดทำเส้นทางเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลัก เมืองรอง และชุมชน”

Otop Nakhon Nayok 5073

Otop Nakhon Nayok 5076

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก วิถีสโลว์ไลฟ์ ไกลห่างมลพิษ” โดยภายในงานจะเป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยกขบวนของดีจังหวัดนครนายกมารวมกันไว้ที่เดียว

Otop Nakhon Nayok 5019

ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึก ของกิน ของใช้ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพดีฝีมือชุมชนในจังหวัดนครนายก ชมการแสดงพื้นบ้านและนิทรรศการผลสำเร็จของหมู่บ้านต้นแบบ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งกระโปรง บ้านเนินสะอาด บ้านกุดรัง บ้านหัวหมอนคลอง 15 และบ้านหนองหัวลิงใน

Otop Nakhon Nayok 5228

Otop Nakhon Nayok 5233

ชม ชิม ช้อปเต็มอิ่มกันได้ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 30-31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายนนี้ เวลา 10.30-20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต (อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี) สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมที่เฟสบุกแฟนเพจ www.facebook.com/OtopNawatwithiNakhonNayok

Share This Post:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0